Για την Πέμπτη 9 Αυγούστου, ώρα 12:00, έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης από Σύρο και Ρόδο, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση όρων δημοπράτησης σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση γ. του Ν 4412/2016 για το έργο: “Επείγουσες επεμβάσεις αποκατάστασης στο Οδικό ∆ίκτυο της Ν. Σύμης μετά τις θεομηνίες στις 13-11-2017”.
2. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού με α/α 67724 του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών επί της επαρχιακής οδού Αφάντου-Ψίνθος” με την εισήγηση επί της ενστάσεως Οικονομικού Φορέα κατά της απόφασης 91/2018 της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο-κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισμού με α/α συστήματος 71231 του έργου: “Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Τήλου στον Οδικό Άξονα Άγιος Αντώνιος – Άγιος Παντελεήμονας”.
4. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο-κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισμού με α/α συστήματος 72155 του έργου: “Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Καρπάθου (2015)”.
5. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Έργα Συντηρήσεων Επισκευών Σχολικών κτιρίων Ν. Κάσου”.
6. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “∆ομητική αποκατάσταση- Επεμβάσεις στο Κωδωνοστάσιο Ι. Ναού Παναγίας Φιλερήμου”.
7. Έγκριση Συμπληρωματικής – Τροποποιητικής μελέτης, του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: “∆ομητική Αποκατάσταση-Επεμβάσεις στο Κωδωνοστάσιο Ι.Ναού Παναγίας Φιλερήμου”.

8. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 558/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκ νέου ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: “Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινών Σηματοδοτών Εθνικού & Επαρχιακού ∆ικτύου”
9. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού ∆ιαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών γηπέδων ποδοσφαίρου των ∆ήμων Αμοργού, Κύθνου, Νάξου και μ. Κυκλάδων, Σύρου – Ερμούπολης και Τήνου.
10. Έγκριση ανάκλησης της υπ’αριθμ. 354/2018, (αρ. πρακτικού 9 / 22-06-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου εισήγηση έγκρισης όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την “Κατασκευή Εκθεσιακού Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση WTM 2018 στο Λονδίνο (5-7/11/2018)”.
11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των δαπανών παροχής υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
13. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
14. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
15. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
16. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
17. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών-∆ράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
18. Ορθές Επαναλήψεις – Τροποποιήσεις – Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
19. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
20. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
21. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here