Για την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 10:00, έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στη Σύρο και με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης με Ρόδο. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο:
Εξέταση πορείας θεμάτων Νεωρίου Σύρου
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 2ο:
Ανάληψη πρωτοβουλιών εν όψει της επικείμενης κατάργησης των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου.
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Μήλου με τίτλο : Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β ́φάση) Δήμου Μήλου. Ορισμός
δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Νίκος Βενάκης

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Αμοργού με τίτλο : Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β ́φάση) Δήμου Αμοργού. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Γιάννης Μαργαρίτης

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Πάρου με τίτλο : Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β ́φάση) Δήμου Πάρου. Ορισμός
δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής:Κώστας Μπιζάς

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδκής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Αντιπάρου με τίτλο: Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β ́φάση) Δήμου Αντιπάρου. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Κώστας Μπιζάς

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Τήνου με τίτλο : Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β ́φάση) Δήμου Τήνου. Ορισμός
δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Γιάννης Γιαγιάς

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδκής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Κύθνου με τίτλο: Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β ́φάση) Δήμου Κύθνου. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Παναγιώτης Βιτάλης

ΘΕΜΑ 9ο:
Σύναψη ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Άνδρου για το έργο “Ηλεκτροφωτισμός Δρόμου και Αύλειου Χώρου Μονής Παναχράντου”.
Εισηγητής: Δημήτρης Λοτσάρης

Διαφήμιση

ΘΕΜΑ 10ο:
Τροποποίηση Π/Υ 2017 ΠΕ Κυκλάδων και 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων.
Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης και Αθηνά Καλλιγά

ΘΕΜΑ 11ο:
5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Π/Υ 2017 ΠΕ Δωδεκανήσου.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 12ο:
Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη 10 υπαλλήλων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου

ΘΕΜΑ 13ο:
Αύξηση ωραρίου εργασίας επτά (7) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ των Π.Ε.Δωδεκανήσου δυνάμει του άρθρου 87 του ν.4483/2017.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου

ΘΕΜΑ 14ο:
Πρόσληψη τριών (3) υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – ειδικότητας Κτηνιάτρων στις ΠΕ Δωδεκανήσου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την εφαρμογή του Προγράμματος επιτήρησης και λήψης μέτρων για τα εξωτικά νοσήματα.
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 15ο:
Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου για την κατ’ εξαίρεση Χωροθέτηση εκτός καθορισμένης Λατομικής Περιοχής, για την παράταση της άδειας εκμετάλλευσης υφιστάμενου Λατομείου Μαρμαροψηφίδας στην Πάρο.
Εισηγητής: Γιάννης Φλεβάρης

ΘΕΜΑ 16ο:
Αντικατάσταση του πρώην περιφερειακού συμβούλου Μιχαήλ Δρακιού από την Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου.
Εισηγητής: Νίκος Καραμαρίτης

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Ανακατασκευή – Διαμόρφωση Χώρων Κράτησης Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου” και ακύρωση της υπ.αριθμ.8/2017 Απόφασης.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

Διαφήμιση

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση τροποποίησης προγραμματικών/διαβαθμιδικων συμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη χορήγηση παράτασης ως προς το χρόνο ισχύος αυτών και συγκεκριμένα:
– Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο “Συντήρηση και αναβάθμιση του κτιρίου του Συλλόγου Τρίτης Ηλικίας Κρεμαστής” ως προς το Άρθρο 4: Αμοιβή – Πόροι – Χρηματοδότηση – Διάρκεια
– Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο “Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Φανών” ως προς το Άρθρο 2: Σκοπός / Αντικείμενο Σύμβασης – Προϋπολογισμός – Χρονοδιάγραμμα
– Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Ρόδου για το έργο “Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ.Θωμά” ως προς το Άρθρο 6: Διάρκεια – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου
– Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Καλύμνου για το έργο “Συντηρήσεις-Επισκευές Σχολικών Κτιρίων” ως προς το Άρθρο 3: Ισχύς – Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα
– Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Λέρου για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων” ως προς το Άρθρο 3: Ισχύς – Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα
– Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Σύμης για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων” ως προς το Άρθρο 3: Ισχύς – Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα
– Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Χάλκης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» ως προς το Άρθρο 3 : Ισχύς – Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα
– Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προστασία, διαμόρφωση και ανάδειξη ανασκαφής στον χώρο των χερσαίων εγκ/σεων του νέου Λιμανιού Σχοινούσας στο πλαίσιο του έργου “Κατασκευή λιμανιού Σχοινούσας στον Όρμο Λιβάδι και οδού προσπέλασης από τη Χώρα προς το Λιβάδι”, ως προς το Άρθρο 3: Ισχύς – Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 19ο:
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της ΠΝΑ & του Δήμου Κέας, για την εκτέλεση του έργου “Ευπρεπισμός και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων Καρθαίας και Αγίας Ειρήνης στη νήσο Κέα”.
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 20ο:
Έκδοση ψηφίσματος άρσης του ηλικιακού κριτηρίου χορήγησης σύνταξης χηρείας.
Εισηγήτρια: Χρηστιάννα Πάπιτση

ΘΕΜΑ 21ο:
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email