Σε χειροπιαστό αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία και τη ζωή των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, μέσα από έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, μετουσιώνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, την πρόοδο υλοποίησης του οποίου εξετάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης, η 5η Συνεδρίαση της οποίας πραγματοποιείται σήμερα στη Σύρο.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Χατζημάρκος, στην εισηγητική του ομιλία στην έναρξη της συνεδρίασης, ανέφερε ότι στο μέσον σχεδόν της Προγραμματικής Περιόδου το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υλοποιείται ομαλά και πετυχαίνει τους στόχους του. Παρά τα προβλήματα, κινείται με ρυθμούς υλοποίησης και απορρόφησης αρκετά πάνω από τον μέσο όρο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Ο ρυθμός υλοποίησης δείχνει ότι στο τέλος της προγραμματικής αυτής περιόδου -δηλαδή στο τέλος του 2023- θα έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι πόροι του, οι οποίοι πάντως δεν είναι επαρκείς για να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες των νησιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης, οι δράσεις που έχουν εξειδικευτεί και εγκριθεί μέχρι τώρα φτάνουν συνολικά τα 255,2 εκ. €, που αντιστοιχούν στο 148% των πόρων του Προγράμματος.

Οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη που έχουν δημοσιοποιηθεί, έφτασαν τις 94 και ο προϋπολογισμός τους τα 229,4 εκ. €. Στο πλαίσιο αυτών των προσκλήσεων έχουν ενταχθεί 183 έργα και δράσεις, προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 177,6 εκ. €, αγγίζοντας σε ποσοστό το 103% του Προγράμματος.

Αντίστοιχα οι νομικές δεσμεύσεις, οι συμβάσεις δηλαδή που έχουν υπογραφεί γι αυτά τα έργα έφτασαν τα 97,3 εκ. €, ξεπερνώντας το 56%, οι δε δαπάνες ξεπέρασαν τα 45 εκ. €, με το ποσοστό απορρόφησης να φτάνει το 26%.

Ανάμεσα στα έργα που έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής περιλαμβάνονται:

 • 29 έργα κατασκευής δικτύων ύδρευσης ή μονάδων αφαλατώσεων
 • 21 έργα κατασκευής, επέκτασης και εξοπλισμού σχολικών μονάδων
 • 20 έργα κατασκευής και αναβάθμισης υποδομών υγείας και πρόνοιας
 • 6 έργα για τη βελτίωση ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων
 • 18 δράσεις ψηφιακών εφαρμογών
 • 6 έργα προστασίας, ανάδειξης και προβολής φυσικού περιβάλλοντος και τουρισμού
 • 3 έργα προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και 3 έργα κατασκευής αρχαιολογικών μουσείων
 • 4 έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
 • 13 Κέντρα Κοινότητας
 • 13 Κέντρα Υποστήριξης και φροντίδας ευπαθών ομάδων
 • 8 έργα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
 • 2 κοινωνικά φαρμακεία
 • 5 δράσεις για την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις
 • 3 έργα ερευνητικών υποδομών
 • 73 επενδυτικά σχέδια νέων τουριστικών επιχειρήσεων

Όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές του Προγράμματος, ο Περιφερειάρχης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα Δημ. Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Π. Κορκολή- για τη στήριξή τους και για τη νέα έγκριση υπερδέσμευσης, που δίνει τη δυνατότητα ένταξης, το επόμενο διάστημα, των ώριμων έργων που είναι έτοιμα προς υποβολή στο Πρόγραμμα.

Τόνισε επίσης ως ιδιαιτέρως σημαντικό το γεγονός ότι με τα σημερινά δεδομένα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν κατατάσσεται πια στις περισσότερο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές Περιφέρειες στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Ο προγραμματισμός για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 έχει ξεκινήσει και σύμφωνα με την 1η εγκύκλιο που εκδόθηκε αυτές τις ημέρες:

 • μέσα στον Ιούνιο θα γίνει η συγκρότηση των Ομάδων Σχεδιασμού από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες και θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για τη συγκρότηση Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ και των υποστηρικτικών Γραμματειών
 • έως τις 9 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβληθούν οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής και θα ακολουθήσει η άτυπη υποβολή του ΕΣΠΑ στην ΕΕ ώστε να γίνει διαβούλευση μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο
 • Τον Μάρτιο του 2020 προβλέπεται η επίσημη υποβολή του ΕΣΠΑ στην ΕΕ, η διαβούλευση με τις Υπηρεσίες της και η έγκρισή του εντός 2 μηνών
 • Έως τις 30/6/2020 θα έχει γίνει η επίσημη υποβολή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην ΕΕ, τα οποία θα εγκριθούν εντός προθεσμίας 6 μηνών από την υποβολή τους
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here