Δύο φορές θα συνεδριάσει αυτή την εβδομάδα το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας, και τις δύο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η πρώτη συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω δυσκολιών που είχαν προκύψει από την αναστολή οικοδομικής δραστηριότητας στην καλντέρα εξαιτίας του covid-19, και είναι προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη 26/5, ώρα 12:00, με μοναδικό θέμα:

– ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΛΟΓΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΚΑΙ 40 ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 168/2011 ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η δεύτερη συνεδρίαση είναι τακτική και θα γίνει την Παρασκευή 29/5 στις 16:00, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ 2020 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΜΕΛΕΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ”-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.5/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ”, ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΥΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΣΙΓΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ: “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

6. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΑΡΘΡΟ 70 ΤΟΥ Ν. 3852/2010).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 306/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ”-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here