Το θέμα της κατασκευής νέου λιμανιού στη Σαντορίνη ήταν μεταξύ αυτών που συζητήθηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας, στις 4/2/20.

Η Αντιδήμαρχος Θήρας κα Σοφία Κίτσου, εξ ονόματος του Δημάρχου που απουσίαζε κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, τόνισε την αναγκαιότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα της κατασκευής νέου λιμένα, προτείνοντας την αξιοποίηση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που έχουν γίνει στο παρελθόν (μελέτη εντοπισμού θέσεων, μελέτη χωροθέτησης, σχεδιαστικές και τεχνικές προμελέτες) προς εξοικονόμηση χρόνου αλλά και χρημάτων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Εγκρίνει την κατασκευή νέου, σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού Λιμένα στην Σαντορίνη, θεωρώντας την αναγκαία και επιτακτική ανάγκη.

2. Εγκρίνει την χωροθέτηση του νέου Λιμένα σε μία από τις δύο θέσεις που έχουν ήδη υποδειχθεί, από την μελέτη εντοπισμού καταλλήλων θέσεων, που έχει εκπονηθεί στο παρελθόν και έχει καταλήξει στις θέσεις Βλυχάδα και Μονόλιθος.

3. Εγκρίνει όπως η επιλογή της οριστικής θέσης, προφανώς και πρέπει να γίνει, αποκλειστικά με επιστημονικά και τεχνοοικονομικά κριτήρια.

4. Εγκρίνει όπως τα συναρμόδια Υπουργεία και οι λοιποί φορείς να δράσουν άμεσα ώστε να διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις (θεσμικές, τεχνικές, οικονομικές) για την ταχύτατη πρόοδο των διαδικασιών ωρίμανσης και έναρξης του έργου.

5. Εγκρίνει όπως ο Δήμος και το Λιμενικό Ταμείο Θήρας, να αναλάβουν κάθε ενέργεια που θα τους ανατεθεί, προκειμένου να διευκολύνουν την έναρξη της κατασκευής του έργου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Θηραϊκής Πολιτείας και της Λαϊκής Συσπείρωσης Θήρας συμφώνησαν με την παραπάνω απόφαση εκτός από το σημείο 2.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης εδώ.

Θυμίζουμε το πιο πρόσφατο ιστορικό σχετικά με το θέμα κατασκευής νέου λιμανιού στη Σαντορίνη, μέχρι το θέμα να “παγώσει”:

– Το 1994 εκπονείται από τον λιμενολόγο Δρ. Ι. Σιώρη η μελέτη “Σκοπιμότητα Κατασκευής Νέου Λιμένα Θήρας στον Μονόλιθο” της οποίας το κύριο συμπέρασμα ήταν ότι “η λιμενοποίηση του Μονόλιθου για οχηματαγωγά και κρουαζιερόπλοια πρέπει κατηγορηματικά να αποκλεισθεί τόσο σαν λύση υποκατάστασης του Αθηνιού όσο και σαν επικουρικό έργο ασφαλείας”.

– Το 1996 το ΥΠΕΧΩΔΕ αναθέτει στην ΑΔΚ ΑΕ μελέτη για την “έρευνα και επιλογή θέσης νέου λιμένα Θήρας”.

– Στις 25/1/2002 το ΥΠΕΧΩΔΕ εγκρίνει τις Προκαταρκτικές Εκθέσεις των λιμενικών έργων του νέου λιμένα Θήρας στις θέσεις Βλυχάδα και Μονόλιθος που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της παραπάνω μελέτης και την “επιλογή για τυχόν περαιτέρω υλοποίηση των λιμενικών έργων στη θέση Βλυχάδα“.

– Τον Ιούλιο του 2005 ανατίθεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, στα συμπράττοντα γραφεία ΑΔΚ ΑΕ-Ι. Βεντουράκης-Α. Κουτρουμπής-Δ. Κουτσουρελάκης, “Μελέτη Νέου Λιμένα Θήρας στη θέση Βλυχάδα”. Η μελέτη εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων το Σχέδιο Γενικής Διάταξης του λιμένα.

– Στο πλαίσιο της σύμβασης εκπονήθηκαν οι προμελέτες, οι υποστηρικτικές μέλετες, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης για τις οδούς πρόσβασης στον νέο λιμένα και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία όμως δεν εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) εξαιτίας των αντιρρήσεων της Διεύθυνσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ (2011, επί υπουργίας Τίνας Μπιρμπίλη) και η κατασκευή του έργου οδηγήθηκε σε ματαίωση.

Θυμίζουμε ότι στα μέσα του περασμένου Νοεμβρίου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής ενέκρινε τη δέσμευση του ποσού των 713.000 ευρώ για τη δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή νέου λιμένα στην ν. Θήρα”.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here