Υποτροφίες για σπουδές από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου – Όροι και προϋποθέσεις

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τα Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ-MEDITERRANEAN COLLEGΕ, προκηρύσσει για το έτος 2018-2019 εννέα θέσεις υποτρόφων σπουδαστών.

Συγκεκριμένα οι υποτροφίες αφορούν σε:

1. MEDITERRANEAN COLLEGE: τρεις υποτροφίες για Bachelor (στα δίδακτρα)
Αξίας 5.600 € έκαστη για το α’ έτος σπουδών

2. ΙΕΚ ΑΛΦΑ: δύο ετήσιες υποτροφίες
Αξίας 3.000 € έκαστη

3. ΑΛΦΑ Επιλογή (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης): δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες
Αξίας 6.000 € έκαστη

4. MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης): δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα)
Αξίας μέχρι 4.900 € έκαστη (αναλόγως το πρόγραμμα)

 

Όροι και προϋποθεσεις:

 • Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και Mediterranean Professional Studies.
 • Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή/ και ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς.
 • Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους εξυπηρετεί, σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα ή Θεσσαλονίκη.
 • Οι υποτροφίες στο Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και στο Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης.
 • Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών.
 • Οι υποτροφίες στο Mediterranean College και στα διετή προγράμματα HND του Mediterranean Professional Studies αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.
 • Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies, τo ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο.
 • Το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies καλύπτουν το τέλος αίτησης (applicationfee) – ύψους 50€ στο πρόγραμμα.
 • Για την κατοχύρωση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.
 • Οι προαναφερθέντες εκπαιδευτικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην προσφέρουν κάποιο πρόγραμμα σπουδών, σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η υπότροφος μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο -συναφούς εκπαιδευτικού αντικειμένου- πρόγραμμα.
 • Η ανάδειξη των υποτρόφων πραγματοποιείται με Απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή 12  Οκτωβρίου 2018, στο Τμήμα Διά Βίου Μάθησης & Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αιγαίου στην Ρόδο.
 • Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο Λύκειο).

Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Διά Βίου μάθησης στα τηλ. 2241364705 και 2241364757, κα Λόη Χριστίνα & Παπανικόλα Αθανασία.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here