Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου σε συνέδριο για τις “καλές πρακτικές στην εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού”

Στο Διεθνές Συνέδριο Υγείας με θέμα “Καλές πρακτικές στην εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού” – “Best Practices in Implementing IHR”, που διεξήχθη στην Αθήνα, έλαβε μέρος η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δια της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας, κας Αμαλίας Τζίκου.

Ο Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός (ΔΥΚ) είναι μια διεθνής συμφωνία, νομικώς δεσμευτική για 194 συνολικά κράτη, περιλαμβανομένων και των κρατών-μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και αποτελεί το βασικό νομοθετικό πλαίσιο της παγκόσμιας υγειονομικής ασφάλειας, καθορίζοντας τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα κράτη-μέλη όσον αφορά στην αναγνώριση και στην αντιμετώπιση απειλών για τη δημόσια υγεία.

Η ομιλία της κας Τζίκου είχε θέμα “Βασικές Ικανότητες στην εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού, η ελληνική εμπειρία” – “Core capacities in implementing International Health Regulations, the Greek experience”.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ, σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA), υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας. Σκοπός του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή 200 καλεσμένων, στελεχών και εκπροσώπων διεθνών και τοπικών φορέων, υπηρεσιών και Υπουργείων, ήταν να δοθεί νέα ώθηση στο κρίσιμο ζήτημα της εφαρμογής του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού, ώστε να τεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την πλήρη εφαρμογή του στη χώρα μας.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here