Στο δίκτυο Natura η θαλάσσια περιοχή του Κολούμπου

Η Ελλάδα επεκτείνει το δίχτυ προστασίας της ελληνικής και της μεσογειακής φύσης

Από το 6,12% στο 22% των εθνικών υδάτων αυξάνονται οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Τσιρώνη. Με την απόφαση αυτή, κλείνει ένα μεγάλο μέρος εκκρεμοτήτων της χώρας που αφορά, αφενός στην ένταξη στο δίκτυο Natura 2000, χερσαίων περιοχών που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με είδη συγκεκριμένων ομάδων οικοτόπων και ειδών και αφετέρου, στην ένταξη θαλάσσιων περιοχών που αφορούν τόσο σε τύπους οικοτόπων, όσο και σε είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας.

Ανάμεσα στις νέες προσθήκες στον εθνικό κατάλογο περιοχών Natura είναι και η θαλάσσια περιοχή του ηφαιστείου Κολούμπο της Σαντορίνης. Θυμίζουμε πως σε ό,τι αφορά στη Θήρα, μέχρι τώρα περιοχές Natura ήταν η Παλαιά και η Νέα Καμένη, ο Προφήτης Ηλίας και οι νήσοι Χριστιανά.


Βάσει επιστημονικών κριτηρίων και μετά από διαβούλευση επιλέχθηκαν 95 συνολικά περιοχές, οι οποίες καλύπτουν, κατ’ αρχάς, τις βασικές υποχρεώσεις της χώρας, σχετικά με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκλήρωση του δικτύου Natura 2000.

Πιο αναλυτικά, στο εθνικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών εντάχθηκαν 34 χερσαίοι και 21 θαλάσσιοι οικότοποι, 26 θαλάσσιες και 1 χερσαία ζώνης προστασίας της ορνιθοπανίδας και ακόμα 13 παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές (κάποιες αποτελούν επεκτάσεις υφισταμένων Natura και άλλες είναι νέες).
Συνολικά, ο αριθμός των νέων περιοχών που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 είναι:

ΤΥΠΟΣ
Αριθμός
ΤΚΣ χερσαίοι
34
ΤΚΣ θαλάσσιοι
21
ΖΕΠ θαλάσσιες
26
ΖΕΠ – θαλάσσιες και χερσαίες
6
ΖΕΠ χερσαίες
1
ΤΚΣ – θαλάσσιοι και χερσαίοι
6
ΤΚΣ – ΖΕΠ θαλάσσιοι
1

ΤΚΣ: Τόποι Κοινοτικής Σημασίας, ΖΕΠ: Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα

Ενδεικτικά, μερικές ακόμη από τις νέες περιοχές είναι ολόκληρος ο Κορινθιακός κόλπος, ο δρυμός των Πρεσπών, η θαλάσσια περιοχή Σκιάθου και Σκοπέλου, οι νησίδες της Σκύρου, οι νησίδες Λιχάδες στην Εύβοια, η θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού, η θαλάσσια ζώνη της Μακρονήσου, της Ανδρου, της Βόρειας Ανάφης κ.ά.


“Η ένταξη νέων περιοχών στο δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ακόμα ένα βήμα για την ολοκλήρωση του πλαισίου προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. Υπογραμμίζω ότι λόγω των χρόνιων ελλείψεων, η χώρα βρίσκεται σε προδικαστικό στάδιο (αιτιολογημένη γνώμη) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή δεν έχει λάβει μέτρα προστασίας και διαχείρισης για τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης του Natura 2000”, δήλωσε ο αναπλ. υπουργός Σωκράτης Φάμελλος.

Η WWF από την πλευρά της αξιολογεί θετικά τη συνεπή στάση της Ελλάδας κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση, επισημαίνοντας πάντως πως ο χαρακτηρισμός των προστατευόμενων περιοχών δεν επαρκεί για την αποτελεσματική προστασία τους. Απαιτείται ολοκληρωμένη διαχείριση, ένα λειτουργικό σύστημα διοίκησης, το οποίο θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και επαρκή χρηματοδότηση.

Print Friendly, PDF & Email