Σαντορίνη: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/3

Για την Πέμπτη 23 Μαρτίου, ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΑΠΠΟΣ, έχει προγραμματιστεί η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ-ΜΑΝΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 2. ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» ΥΨΟΥΣ #594,00#€.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 5. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ (ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε.)».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ́ΑΡΙΘ. 10/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ́ΑΡΙΘ. 11/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.
 8. «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 9. «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡ. 14 ΤΟΥ Ν. 4071/2012 ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤ. ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 48 ΤΟΥ Ν. 4325/2015) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
 10. «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ κ. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
 11. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ́ΑΡΙΘ. 54/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ́ΑΡΙΘ. 91/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΩΤΗ (1η) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ κ. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ́ΑΡΙΘ. 15/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: « ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΚΑΘΟΣΟΝ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΟΤΑ)».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 14. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ #1.034,33#€ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ Α.Ε».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.
 15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ́ΑΡΙΘ. 56/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ́ΑΡΙΘ. 72/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ).- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ́ΑΡΙΘ. 490/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ.
Print Friendly, PDF & Email