Με το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρόκειται να ενισχύσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014-2020”, για την αναβάθμιση των υποδομών και του επιστημονικού εξοπλισμού, σε Ρόδο και Σύρο.

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης “Βελτίωση Υποδομών Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο και την Ρόδο”, στον Άξονα “Βελτίωση βασικών υποδομών” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Πράξη αφορά:

  • Στην αγορά κτιρίου στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.
  • Στην αναβάθμιση του εξοπλισμού των Υπολογιστικών Υποδομών των Πανεπιστημιακών Μονάδων σε Σύρο και Ρόδο.
  • Στην αναβάθμιση δικτύου/τηλεφωνίας που θα επιτρέψει την αναβάθμιση της ταχύτητας των συνδέσεων του δικτύου του Πανεπιστημίου, αξιοποιώντας παράλληλα τις νέες τεχνολογίες σύνδεσης.
  • Στον εξοπλισμό αιθουσών Τηλεκπαίδευσης/Διδασκαλίας στις μονάδες της Σύρου και της Ρόδου.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 30/1/2020 και λήξης η 31/12/2021.

Ο προϋπολογισμός και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ. 

Δικαιούχος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Νοτίου Αιγαίου.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here