Αναλυτική ανακοίνωση έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ) σχετικά με την πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων της με τον Δήμαρχο Θήρας, στην οποία ήδη έχει αναφερθεί το “ατλαντίς“.

Η ανακοίνωση της ΕΕΚΦΝ αναφέρεται στις συναντήσεις της με τις Διοικήσεις των Λιμένων Θήρας και Κατακόλου και το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

“Η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), είχε συναντήσεις στα Γραφεία της με Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για θέματα υποδομών στους λιμένες που προσεγγίζουν κρουαζιερόπλοια, ως ακολούθως:

Α. Για τη Σαντορίνη.

Με τον Δήμαρχο Θήρας κ. Νικόλαο Ζώρζο, τον Αντιδήμαρχο Θήρας κ. Μάρκο Καφούρο και τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου κ. Γεώργιο Δαρζέντα. Στη συνάντηση παρέστη και ο Πρόεδρος της Ενώσεως Λεμβούχων Θήρας κ. Γεράσιμος Κανακάρης. Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση – εξέταση των θεμάτων που αφορούν την λιμενική υποδομή στη Θήρα, καθώς και άλλες υποδομές στο εσωτερικό της νήσου, που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση των καταπλεόντων εκεί κροαζιεροπλοίων και των δι’ αυτών μεταφερομένων επιβατών – τουριστών. Τα κυριότερα θέματα που εξετάσθησαν ήσαν:

 1. Η συντήρηση και επιθεώρηση των 4 ναυδέτων που χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να παραβάλουν αυτά.
 2. Η κατασκευή δεύτερης σύγχρονης και με μεγάλη μεταφορική ικανότητα μονάδας τελεφερίκ, απολύτως αναγκαίας για την μεταφορά των τουριστών στην πόλη των Φηρών, από τα σημεία αποβίβασης στην Σκάλα Φηρών, που γίνεται με τα σκάφη της Ενώσεως Λεμβούχων.
 3. Οι εργασίες συγκράτησης των πρανών στην Καλντέρα και στα σημεία που υπάρχει κίνηση και παραμονή των επιβατών, όπως στην διαδρομή του τελεφερίκ, καθώς και στην χερσαία λιμενική ζώνη στον λιμένα Αθηνιού.
 4. Η κατασκευή κρηπιδωμάτων αναγκαίων για την άνετη και ασφαλή παραβολή των σκαφών που μεταφέρουν τουρίστες από τα κρουαζιερόπλοια στη Σκάλα Φηρών – Γυαλό και τον λιμένα Αθηνιού.
 5. Η κατασκευή επιβατηγού σταθμού – terminal στα σημεία αποβίβασης των τουριστών στην Σκάλα Φηρών, καθώς και σε τμήμα της χερσαίας ζώνης του λιμένος Αθηνιού, με τον αναγκαίο εξοπλισμό μέσων και συσκευών, προκειμένου για την τήρηση των υποχρεώσεων – απαιτήσεων του Διεθνή Κώδικα ISPS, που προβλέπονται για το Maritime Security.
 6. Η εξέταση του θέματος όσον αφορά την δυναμικότητα υποδοχής επισκεπτών σε ταυτόχρονο κατάπλου κρουαζιεροπλοίων, προκειμένου για την άνετη εξυπηρέτηση αυτών και την αποφυγή συνωστισμού σε σημεία – κόμβους διέλευσης και κίνησης στην πόλη Φηρών και την Οία.
 7. Το θέμα της μεταφοράς επιβατών – τουριστών από τα κρουαζιερόπλοια στο Αμμούδι.
 8. Το θέμα της αναβάθμισης του αεροδρομίου Θήρας, προκείμενου να μπορέσει να υποδέχεται πτήσεις charters με επιβάτες – τουρίστες με προορισμό την επιβίβαση στα κρουαζιερόπλοια για εκτέλεση κυκλικού ταξιδίου, δίδοντας την δυνατότητα στη Σαντορίνη να λειτουργήσει και ως home port.

Β. Για το Κατάκολο:

Με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου κ. Δημήτριο Αποστολόπουλο και τους τοπικούς φορείς του Κατακόλου που υπάρχει συνεργασία στην εξυπηρέτηση των κρουαζιεροπλοίων και των επιβατών – τουριστών. Στη συνάντηση ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι των εταιρειών κρουαζιέρας σχετικά με τα ακόλουθα:

 1. Για τα έργα πρώτης φάσεως που αφορούν:
  – Τον σχεδιασμό των νέων έργων λιμενικής υποδομής, που έχουν σχέση με την επέκταση του κυματοθραύστη προς νοτιοδυτικά, σε ικανό μήκος, προκειμένου για την προστασία των εγκαταστάσεων – κρηπιδώματος της ομώνυμης πλευράς παραβολής μεγάλων διαστάσεων κρουαζιεροπλοίων και γενικότερα της προστασίας ολόκληρης της λιμενολεκάνης.
  – Στην κατασκευή εγκαταστάσεως στην προέκταση του εσωτερικού μόλου, έμπροσθεν από τον κεντρικό λιμένα, που εκτείνεται νοτιοδυτικά και ο οποίος εξυπηρετεί σήμερα δύο κρουαζιερόπλοια. Σκοπός του νέου τμήματος της προαναφερόμενης εγκατάστασης είναι, η δημιουργία σημείων ασφαλέστερης πρόσδεσης των πλοίων.
  – Την αξιοποίηση κτηριακών εγκαταστάσεων στο κεντρικό τμήμα του λιμένος και έμπροσθεν από την προαναφερόμενη στην παράγραφο (ii) υποδομή, προκειμένου για τη δημιουργία σύγχρονου passenger terminal, το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί τους επιβάτες που αποεπιβιβάζονται από τα εντός του λιμένος κρουαζιερόπλοια, καθώς και από αυτά που παραμένουν στο αγκυροβόλιο. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα αποκτήσουν τον αναγκαίο σύγχρονο εξοπλισμό, από πλευράς μέσων και συστημάτων που προβλέπονται από τον Διεθνή Κώδικα ISPS για το Maritime Security.
 2. Για τα έργα δεύτερης φάσεως που αφορούν:
  – Την κατασκευή μεγάλου μήκους μόλου ανατολικά των εγκαταστάσεων της παραγράφου (1 – ii), προκειμένου για την παραβολή δύο ακόμα μεγάλων διαστάσεων κρουαζιεροπλοίων.
  – Με την ολοκλήρωση και αυτής της φάσης των έργων, ο λιμήν θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις του 4 κρουαζιερόπλοια τα 3 εκ των οποίων θα είναι μεγάλων διαστάσεων.
 3. Για άλλα έργα υποδομών που αφορούν:
  – Τη διαμόρφωση δικτύου οδικής κυκλοφορίας εξωτερικός του μετώπου της χερσαίας λιμενικής ζώνης.

Και οι δύο συναντήσεις έγιναν σε πολύ καλό κλίμα. Ο Πρόεδρος της ΕΕΚΦΝ ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των Αρχών λιμένων και τους άλλους προϊσταμένους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για την περίπτωση της Σαντορίνης τον Πρόεδρο της Ενώσεως Λεμβούχων Θήρας που, με την πολύτιμη γνώση και εμπειρία συνδράμουν στη διεκπεραίωση, με τον καλύτερο τρόπο της αποεπιβίβασης των εκατοντάδων χιλιάδων επιβατών – τουριστών από τα κρουαζιερόπλοια. Τόνισε επίσης ότι η Ένωση επιδιώκει τέτοιες συναντήσεις, γιατί πιστεύει ότι αυτή η συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εν προκειμένω με τους παρόχους υπηρεσιών, από την μία και με τους χρήστες από την άλλη, πάντοτε αποδίδει, συνδράμοντας στην ανάπτυξη των υποδομών των τουριστικού ενδιαφέροντος λιμένων, με τα γνωστά οφέλη για την τοπική κοινωνία της ευρύτερης περιοχής προσεγγίσεως των πλοίων, αλλά γενικότερα της Χώρας μας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν όπως υπάρξει συνέχεια των συναντήσεων, προκειμένου η μία πλευρά να ενημερώσει όσον αφορά την πρόοδο της εκτέλεσης των έργων και η άλλη για τα προγράμματα των εταιρειών, όσον αφορά τις προσεγγίσεις στους λιμένες των.

Και στις δύο ως άνω συναντήσεις, η παρουσία και από τις δύο πλευρές έμπειρων, στα θέματα λειτουργίας των λιμένων, που γνωρίζουν καλώς τις ανάγκες για την ασφαλή προσέγγιση και παραμονή των πλοίων, ήτο ότι το καλύτερο. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώθηκε, για μία ακόμη φορά, αυτό που η Ένωση επιδιώκει επί χρόνια, να μπορούν να ακούγονται οι απόψεις των χρηστών στους σχεδιασμούς των έργων, πριν αρχίσει η εκτέλεση των. Το στοιχείο αυτό δίδει τη δυνατότητα να καταγράφονται οι απόψεις των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για τους χειρισμούς των πλοίων κατά την είσοδο και έξοδο από τον λιμένα, λαμβάνοντας πάντα τον παράγοντα ασφάλεια (safety), που σχετίζεται και με τις επικρατούσες σε κάθε περίπτωση καιρικές συνθήκες στους λιμένες και τα αγκυροβόλια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”24″]

 

 

Print Friendly, PDF & Email