Αυτόματη εκπομπή σήματος έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σύγκρουσης

eCall_330x220Το αργότερο μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2017 όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει και να λειτουργούν σύστημα διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης (eCall) που σε περίπτωση σύγκρουσης θα αποστέλλονται αυτόματα από το αυτοκίνητο ή θα ενεργοποιούνται χειροκίνητα από τους επιβαίνοντες.

Με συσκευή eCall θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα όλα τα καινούρια αυτοκίνητα και τα ελαφρά φορτηγά που θα κυκλοφορήσουν μετά τη θέση του συστήματος σε λειτουργία.

Εάν ένα αυτοκίνητο εξοπλισμένο σε συσκευή eCall εμπλακεί σε σύγκρουση, οπουδήποτε στην Ευρώπη, αυτόματα θα τίθεται σε λειτουργία μια φωνητική σύνδεση με το πλησιέστερο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112, ενώ την ίδια στιγμή θα μεταδίδονται δεδομένα που θα περιλαμβάνουν τον ακριβή χρόνο της σύγκρουσης, την ακριβή τοποθεσία, την κατεύθυνση που είχε το όχημα, τον αριθμό κυκλοφορία του οχήματος κλπ.

Η πανευρωπαϊκή χρήση του eCall αναμένεται να επιταχύνει το χρόνο απόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κατά 40% στις αστικές περιοχές και κατά 50% στην ύπαιθρο, μειώνοντας τον αριθμό των θανάτων και τη σοβαρότητα των τραυματισμών που συμβαίνουν στα τροχαία ατυχήματα. Θα μειώσει επίσης τη κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλούν τα ατυχήματα καθώς και τον αριθμό των δευτερογενών ατυχημάτων στην περιοχή του αρχικού συμβάντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”24″]

Print Friendly, PDF & Email