Σημαντική αλλαγή στον ακτοπλοϊκό χάρτη της χώρας σηματοδοτεί η κατ΄αρχήν συμφωνία της Attica Group (Blue Star και Super Fast Ferries) με την Τράπεζα Πειραιώς και άλλους μετόχους μειοψηφίας για την απόκτηση του 50,30% της ανταγωνίστριας εταιρείας Hellenic Seaways (HSW).

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία και δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές (επιτροπή ανταγωνισμού κλπ.) η Attica Group πρακτικά αποκτά τον κυρίαρχο ρόλο στην ελληνική ακτοπλοΐα


Το πλήρες κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης της Attica Group έχει ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η «Attica Group»), θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), του μεγαλύτερου επενδυτικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι επήλθε καταρχήν συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς και άλλους μετόχους μειοψηφίας για την απόκτηση από την Attica Group συνολικά 39.039.833 μετοχών της εταιρίας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «HSW»), ήτοι ποσοστού 50,30% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW.

Στο πλαίσιο της ως άνω συναλλαγής, η Attica Group θα καταβάλλει Ευρώ 30,61 εκατ. τοις μετρητοίς και θα διαθέσει 24.145.523 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της, οι  οποίες θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η αγορά των 1.250.000 μετοχών εκ του ανωτέρω πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της HSW, έχει ήδη ολοκληρωθεί, δια καταβολής τοις μετρητοίς, ενώ οι υπόλοιπες 37.789.833 μετοχές θα αποκτηθούν βάσει συμφωνίας, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων κανονιστικών και λοιπών αρχών.

Από πλευράς Εταιρίας, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για τη συμφωνία διετέλεσε η UBS Limited και Νομικός Σύμβουλος η Δικηγορική Εταιρία Μπερνίτσας».

 

Print Friendly, PDF & Email