Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας α) μικρών φορτηγών οχημάτων κλειστού τύπου (Van), β) ημιφορτηγού pick up 4×4 με ανοικτή καρότσα μικτού φορτίου έως 3,5 τόνους (μονοκάμπινο), γ) ημιφορτηγού pick up 4×4 με ανοικτή καρότσα και διπλή καμπίνα μικτού φορτίου έως 3,5 τόνους και δ) ελαστικοφόρου φορτωτή εκσκαφέα, εκτιμώμενης αξίας 193.000,00 € με ΦΠΑ 24 %. 

Η διαδικασία υποβολής προσφορών ξεκίνησε χθες, Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και λήγει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 στις 17:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:30.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Διαφήμιση

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here