Τον απολογισμό για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του (18/7/16-17/7/17) έδωσε στη δημοσιότητα του Γενικό Νοσοκομείο Θήρας(ΓΝΘ).

Στο κείμενο γίνεται αναφορά στις προμήθειες και τους διαγωνισμούς που υλοποίησε το ΓΝΘ τον τελευταίο χρόνο, κάνοντας αναλυτικότερη  περιγραφή στην προμήθεια τριών βασικών μηχανημάτων: του αξονικού τομογράφου, της γεννήτριας παραγωγής οξυγόνου και του ψυκτικού θαλάμου.

Σχετικά με την Ιατρική Υπηρεσία, ο συνολικός αριθμός των καλυμμένων θέσεων φτάνει σήμερα τις 29, που αφορούν στις ειδικότητες ακτινολόγου (3), αναισθησιολόγου (3), βιοπαθολόγου (2), γενικού ιατρού (2), γενικού χειρουργού (3), γυναικολόγου (3), καρδιολόγου (1), νευρολόγου (1), ορθοπεδικού (2), ουρολόγου (1), οδοντιάτρου (2), παιδιάτρου (1), παθολόγου (1), ρευματολόγου (1), κυτταρολόγου (1), ψυχιάτρου (1) και ωτορινολαρυγγολόγου (1).

Σε ό,τι αφορά στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του νοσοκομείου, εκεί υπηρετούν νοσηλευτές, μαίες, επισκέπτριες υγείας, βοηθοί νοσηλευτών, τραυματιοφορείς-βοηθοί θαλάμου, κλιβανιστές, διασώστης και οδηγός ασθενοφόρου, συνολικά 42 άτομα.

Επίσης, στον πίνακα προσωπικού στους οποίους προΐσταται η Νοσηλευτική Υπηρεσία υπηρετούν ψυχολόγος, διαιτολόγος, φυσικοθεραπευτές, κοινωνικής υπηρεσίας, βοηθός φαρμακείου, τεχνολόγοι απεικονίσεων, ιατρικών εργαστηρίων, συνολικά 17 άτομα.

Όλοι οι παραπάνω εξυπηρετούν το σύνολο των ιατρικών τμημάτων, των εξωτερικών ιατρείων και των χειρουργείων του ΓΝΘ.


Σύμφωνα με τον απολογισμό του ΓΝΘ, κατά το α’ εξάμηνο του 2017, σε σύνολο 11,374 περιστατικών που αντιμετωπίστηκαν στα Επείγοντα, απαιτήθηκαν 109 αεροδιακομιδές προς τριτοβάθμια νοσοκομεία (ποσοστό 0,93%).

Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου λειτουργίας του ΓΝΘ, το διάστημα 18/7/2016 – 17/7/2017, πραγματοποιήθηκαν:
– 27.177 Επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία
– 23.705 Επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
– 828 Εισαγωγές στις Κλίνες
– 589 Εισαγωγές στη Βραχεία Νοσηλεία
– 22 Εισαγωγές στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
– 2.662 Επεμβάσεις στο Σηπτικό Χειρουργείο
– 162 Επεμβάσεις στο Άσηπτο Χειρουργείο
– 31 Τοκετοί
– 1.608 Συνεδρίες Φυσικοθεραπείας

Ο απολογισμός κλείνει με τους στόχους του ΓΝΘ για το καλοκαίρι και για το άμεσο μέλλον, που είναι οι εξής:

 • Για το καλοκαίρι:
  – Αντιμετώπιση της πίεσης του τεράστιου τουριστικού κύματος
  – Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας
  – Λειτουργία αξονικού τομογράφου
  – Πραγματοποίηση εσόδων από ιδιώτες χωρών εκτός Ε.Ε.
 • Για το άμεσο μέλλον:
  – Πληρότητα ιατρικών και λοιπών ειδικοτήτων
  – Λειτουργία μονάδας αιμοκάθαρσης
  – Κερδοφορία και διανομή κερδών στο προσωπικό

Το πλήρες κείμενο του απολογισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Print Friendly, PDF & Email