Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Θήρας, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” και από ιδίους πόρους, ενδεικτικού προϋπολογισμού 619.483,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός, με α/α Συστήματος “77613”, θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 και η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 και η ώρα λήξης 17:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την τέταρτη εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here