Τη δέσμευση του ποσού των 713.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων 15%, ΦΠΑ 24% και στρογγυλοποίησης) για τη δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή νέου λιμένα στην ν. Θήρα” ενέκρινε με απόφασή του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Επίσης αποφασίστηκε η ένταξη στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του έργου με τίτλο: “Κατασκευή νέου λιμένα στη ν. Θήρα”.

Όπως εξηγείται στο σκεπτικό της απόφασης:

– Ο λιμένας της Θήρας, ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί με την ΚΥΑ 8315.2/2007 (ΦΕΚ 202Β/2007) Εθνικής Σημασίας, αποτελεί την κύρια πύλη σύνδεσης της νήσου με την υπόλοιπη χώρα και πρέπει να πληροί συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας και να καλύπτει τις απαιτήσεις ασφάλειας κυκλοφορίας των διακινούμενων οχημάτων και πεζών, ειδικότερα κατά την θερινή περίοδο, λόγω του αυξημένου πλήθους διακινούμενων παραθεριστών.

– Κατά την πρόσφατη χειμερινή περίοδο δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα, γεγονός που έχει δημιουργήσει μείζονα προβλήματα στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής και επιβάλλεται η αποκατάσταση των ζημιών να γίνει το συντομότερο δυνατό.

– Για την αντιμετώπιση των αναγκών εξυπηρέτησης της Σαντορίνης, ήδη από το 1994
ξεκίνησαν διαδικασίες εκπόνησης μελέτης που αφορούσε σε έρευνα – επιλογή θέσης νέου λιμένα Θήρας. Στο πλαίσιο των συμβάσεων εκπόνησης μελετών εξετάσθηκαν εναλλακτικές θέσεις, από τις οποίες επιλέχθηκαν και μελετήθηκαν σε προκαταρκτικό στάδιο οι θέσεις Μονόλιθος και Βλυχάδα. Ως καταλληλότερη θέση δημιουργίας του νέου λιμένα Θήρας προτάθηκε και εγκρίθηκε η Προέγκριση Χωροθέτησης του νέου λιμένα στη Βλυχάδα. Στο πλαίσιο διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, παρά το ότι είχε γνωμοδοτήσει θετικά κατά τη διαδικασία Προέγκρισης Χωροθέτησης του έργου, γνωμοδότησε αρνητικά, με συνέπεια τη διακοπή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου.

– Μετά τις ζημιές που παρουσιάσθηκαν στον λιμένα Αθηνιού, και για την αποκατάσταση των οποίων υπάρχει εγκατεστημένη εργολαβία, και με δεδομένα α) την οδική σύνδεση του λιμένα με την ενδοχώρα που παρουσιάζει αρκετά προβλήματα, β) τη συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση και γ) το ότι ο λιμένας του Αθηνιού προσβάλλεται συχνά από έντονους κυματισμούς, κρίνεται υποχρεωτική η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή ενός νέου λιμένα στη Σαντορίνη που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Συνοψίζοντας λοιπόν και όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση:

“Μέχρι και σήμερα η Σαντορίνη εξυπηρετείται τόσο επιβατικά όσο και εμπορικά από τον λιμένα του Αθηνιού, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των λιμένων Εθνικής σημασίας και είναι η κύρια πύλη εισόδου στο νησί οχημάτων και επισκεπτών που φτάνουν δια θαλάσσης. Η εκρηκτική αύξηση των τουριστικών αφίξεων τα τελευταία χρόνια καθιστούν προβληματική τη λειτουργία του λιμένα του Αθηνιού, ο οποίος παρουσιάζει και σοβαρά προβλήματα πρόσβασης λόγω του στενού και φιδωτού δρόμου, ο οποίος δεν μπορεί να βελτιωθεί τόσο για τεχνικούς όσο και περιβαλλοντικούς λόγους. Η κατασκευή νέου λιμένα θα αποσυμφορήσει τον λιμένα του Αθηνιού και θα παρέχει την δυνατότητα ασφαλούς διαφυγής των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού σε περίπτωση φυσικής καταστροφής”.

Σημειώνουμε ότι η τωρινή δέσμευση του ποσού για τη δημοπράτηση της μελέτης γίνεται σε συνέχεια απόφασης του πρώην Υφυπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριου Σαντορινιού, από τον Ιούνιο του 2019, για τον ορισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/Γενικής Γραμματείας Υποδομών ως φορέα υλοποίησης για την εκπόνηση μελέτης για τον νέο λιμένα Θήρας.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here