Δορυφορικό σύστημα διαχείρισης οχημάτων στον Δήμο Θήρας

Άρχισε η εγκατάσταση των τηλεματικών μονάδων, στα απορριματοφόρα και λοιπά αυτοκίνητα του Δήμου Θήρας, στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού και διαχείρισης στόλου οχημάτων που πρόσφατα αποκτήθηκε.

Το σύστημα είναι βασισμένο στο συνδυασμό τεχνολογιών δορυφορικού εντοπισμού GPS, GRPS (κινητή τηλεφωνία) και GIS συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών προκειμένου να γίνεται γραφική απεικόνιση της κίνησης ή της στάσης των οχημάτων, πάνω σε ψηφιακούς χάρτες.

Η εφαρμογή είναι διαδικτυακή που πρακτικά σημαίνει ότι θα είναι δυνατό, για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που παρέχει το σύστημα σε οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή έχει πρόσβαση στο internet.

gpsdiagram

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας κ. Γιώργο Κυριαζή, στου οποίου την αρμοδιότητα βρίσκονται τα πάσης φύσεως οχήματα του Δήμου, το σύστημα θα βρίσκεται σύντομα σε πλήρη λειτουργία και πέραν των πληροφοριών που έχουν σχέση με τη θέση και την κίνηση των οχημάτων θα συλλέγει και άλλα χρήσιμα στοιχεία όπως κατακαλώσεις καυσίμων κλπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”24″]

 

 

Print Friendly, PDF & Email