Μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου (ώρες 18:00-21:00) θα συνεχιστούν οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2017-2018 στο Επερινό Επαγγελματικό Λύκειο Θήρας. Aπαιτείται και ηλεκτρονική εγγραφή στη διεύθυνση http://e-epal.minedu.gov.gr με τη χρήση των κωδικών του taxisnet.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα εξής:

 

  • Κωδικοί taxisnet
  • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Απολυτήριο Σ.Δ.Ε. ή Απολυτήριο Λυκείου
  • Πιστοποιητικό γέννησης και 4 φωτογραφίες ταυτότητας

Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. λειτουργεί 18:00-21:45 και απευθύνεται σε άτομα που έχουν τελειώσει το Γυμνάσιο και λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων ή λόγω εργασίας δεν είχαν την ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αλλά και σε αποφοίτους Λυκείων.


ΤΟΜΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ ΘΗΡΑΣ

1. Τομέας Μηχανολογίας με τις εξής ειδικότητες:

α) Τεχνικός Οχημάτων
β) Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών εγκαταστάσεων και Μηχανικός τεχνολογίας   πετρελαίου και φυσικού αερίου
γ) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

2. Τομέας Ηλεκτρολογίας με την ειδικότητα:

α) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

3. Τομέας Δομικών Έργων με την ειδικότητα:

α) Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής

4. Τομέας Πληροφορικής με την ειδικότητα:

α) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

5. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας με τις εξής ειδικότητες:

α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

β) Υπάλληλος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

6. Τομέας Υγείας – Πρόνοιας και Ευεξίας με τις εξής ειδικότητες:

α) Αισθητικής τέχνης

β) Κομμωτικής τέχνης

7. Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών με την ειδικότητα:

α) Συντήρηση Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης

Print Friendly, PDF & Email