Συνεδριάζει εκτάκτως την Πέμπτη 14 Ιουνίου η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λόγω του κατεπείγοντος των τριών θεμάτων στην ατζέντα της. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 13:00 μέσω τηλεδιάσκεψης από Ρόδο και Σύρο.

Τα θέματα:

1. Έγκριση νομιμοποίησης για παράσταση στον Άρειο Πάγο για την αναίρεση κατά του
Ελληνικού ∆ημοσίου για τα ∆ημόσια ακίνητα Ρόδου.
2. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης και
αναλώσιμων ειδών για το έτος 2017, ΠΕ Κυκλάδων.
3. Ορθές Επαναλήψεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.

Print Friendly, PDF & Email