Την ίδρυση Εσπερινού Γυμνασίου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρίαση του.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στην εισήγησή του τόνισε ότι αυτό θα δώσει τη δυνατότητα, σε όσους το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν αυτό που δεν πραγματοποίησαν σε μια προηγούμενη περίοδο της ζωής τους  και ότι θα αποτελέσει συνέχεια της επιτυχούς προσπάθειας που ξεκίνησε με τη λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.

Print Friendly, PDF & Email