Ξεκινούν την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και τα καταστήματα θα μπορούν να είναι ανοιχτά την πρώτη Κυριακή (4 Νοεμβρίου) της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου, από τις 11:00 μέχρι τις 20:00.

Το γενικό πλαίσιο για τις ημερομηνίες και τη διάρκεια που περιγράφονται παραπάνω θα ισχύσει σε όλες τις περιοχές, εκτός από τις Περιφρειακές Ενότητες όπου οι Αντιπεριφερειάρχες, μετά από γνώμη των τοπικών Εμπορικών Συλλόγων, έχουν αποφασίσει για άλλες ημερομηνίες εκπτωτικών περιόδων και αυτές έχουν ανακοινωθεί από πέρυσι.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες, ενώ συμπληρωματικά μόνο δίνεται η δυνατότητα αναγραφής και του ποσοστού έκπτωσης.

Όπως υπενθυμίζει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 21 ν. 4177/2013), σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here