Από 1/1/2018 οι καταναλωτές θα πληρώνουν 0,04 ευρώ για κάθε πλαστική σακούλα στα σούπερ μάρκετ, ενώ το κόστος θα διπλασιαστεί (0,08 ευρώ) έξι μήνες μετά, από 1/7/2018. Αυτό προβλέπεται από το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αφορμή την ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015/720 που αφορά στον περιορισμό της χρήσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μιας χρήσης.

“Τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς δημιουργούν υψηλή συσσώρευση απορριμμάτων και οδηγούν σε αναποτελεσματική χρήση των πόρων, κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί, εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η απόρριψη πλαστικών σακουλών μεταφοράς προκαλεί περιβαλλοντική ρύπανση και επιδεινώνει το εκτεταμένο πρόβλημα των απορριμμάτων στα συστήματα υδάτων, με αποτέλεσμα να απειλούνται τα υδάτινα οικοσυστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, η συσσώρευση πλαστικών σακουλών μεταφοράς στο περιβάλλον έχει σαφώς αρνητικές επιπτώσεις σε ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες”, αναφέρεται στη σχετική Ευρvωπαϊκή Οδηγία, ενώ διεθνείς έρευνες μαρτυρούν πως:

  • 1 στα 4 ψάρια ανοιχτής θαλάσσης μπορεί να περιέχει μικροπλαστικά
  • Έως το 2050 θα υπάρχουν πιο πολλά πλαστικά στη θάλασσα παρά ψάρια
  • Μόλις το 1% από τις πλαστικές σακούλες ανακυκλώνεται (Life Debag)
  • 1 στα 2 απορρίμματα στον βυθό της θάλασσας στην Ελλάδα είναι πλαστικές σακούλες (Life Debag)
  • 90% είναι το ποσοστό που πρέπει να μειωθούν οι πλαστικές σακούλες έως το 2020 σύμφωνα με την ΕΕ (ΕΕ)
  • Το κόστος για να συλλεχθεί από τον βυθό μια πλαστική σακούλα είναι 10 φορές περισσότερο από το να παραχθεί
Διαφήμιση


Το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) εκτιμά πως σττην Ελλάδα οι πλαστικές σακούλες για το σύνολο του λιανεμπορίου (οργανωμένο λιανεμπόριο, μικρή λιανική και την εστίαση) ανά έτος ξεπερνούν 4,5 δισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου 400 σακούλες ανά κάτοικο το 2016, ενώ μόλις ένα χρόνο πριν, το 2015, αντιστοιχούσαν 363 σακούλες ανά κάτοικο.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία αναφέρει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα “που εξασφαλίζουν ότι το ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης δεν θα υπερβαίνει τις 90 λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και τις 40 λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2025”. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει η κατανάλωση στην Ελλάδα να μειωθεί κατά 80% ως το 2019 και 90% ως το 2025.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με εφαλτήριο το πρόβλημα της πλαστικής σακούλας το ΙΕΛΚΑ αποφάσισε να υλοποιήσει την πρωτοβουλία “Νοιαζόμαστε σήμερα – Ζούμε καλύτερα αύριο” με την υποστήριξη τεσσάρων μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ (ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, My Market, Σκλαβενίτης). Αρχικοί στόχοι της ενημερωτικής προσπάθειας είναι:

  • Η ενημέρωση και προετοιμασία των καταναλωτών ως ενδιάμεσο στάδιο για τα μέτρα της πολιτείας σχετικά με την μείωση της πλαστικής σακούλας
  • Η μείωση χρήσης πλαστικής σακούλας από τους καταναλωτές και ειδικά στο σούπερ μάρκετ
  • Η εκπαίδευση στη χρήση εναλλακτικών επιλογών της πλαστικής σακούλας
Διαφήμιση


Το πρώτο βήμα είναι η ενημέρωση του καταναλωτή και γι’ αυτό τον λόγο από τις 20/6 σε πάνω από 1.500 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα θα υπάρχει ειδική αφίσα. Στη συνέχεια στο πλαίσιο της ίδιας ενέργειας θα ακολουθήσουν: Διάθεση σχετικών φυλλαδίων με τα βασικά μεγέθη του προβλήματος (infographic), δημιουργία και προώθηση ειδικού site, ενημέρωση μέσω των social media, ενημέρωση μέσω των έντυπων φυλλαδίων, αξιοποίηση των ΜΜΕ (ράδιο, τηλεόραση κλπ).

Τα επόμενα βήματα αφορούν την έντονη ενεργοποίηση των επιχειρήσεων, του κοινού, της κοινωνίας και της πολιτείας. Συγκεκριμένα προγραμματίζονται καθαρισμοί ακτών από κοινού με τις αλυσίδες σουπερμάρκετ (Ιούλιος-Αύγουστος 2017), ενημέρωση σχολείων και ενέργειες μαζί τους (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017), κοινές δράσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους σχετικούς φορείς και προωθητικές ενέργειες σε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες και σακούλες απορριμμάτων.

Διαφήμιση

 

Print Friendly, PDF & Email