13.1 C
Santorini
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου, 2022

Τελεφερίκ Σαντορίνης: Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού

Πρωτοσέλιδα

Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του Τελεφερίκ, το Ίδρυμα Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού – Τελεφερίκ Σαντορίνης προκηρύσσει την πρόσληψη δυο υπαλλήλων, ειδικότητας Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού τοµέα, για την κάλυψη θέσεων Τεχνικού – Χειριστή Τελεφερίκ. 

Οι ανωτέρω θα προσληφθούν µε σύμβαση αορίστου χρόνου, µε δοκιμαστική περίοδο τη διάρκεια του πρώτου έτους, και θα απασχολούνται µε πρόγραμμα κυλιόμενων υπηρεσιών µεταβλητού ωραρίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
 2. Να µη συµπληρώνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο πρόσληψής τους.
 3. Να έχουν απολυτήριο ή πτυχίο β’βάθµιας εκπαίδευσης (ή ανώτερο).
 4. Να διαθέτουν άδεια ή πτυχίο Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού τοµέα που θα καλύπτει κατά προτίμηση τις εξής ειδικότητες:
  – Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών.
  – Ηλεκτρολόγου που κατά προτίμηση να καλύπτει τις ειδικότητες ∆’ (ανελκυστήρων και λοιπών ανυψωτικών µηχανηµάτων µεταφοράς), Γ’ (κίνησης) και ΣΤ’ (εναερίων δικτύων και υποσταθμών).
 5. Να γνωρίζουν καλώς την Αγγλική γλώσσα (επιθυμητό πτυχίο Lower ή ανώτερο).
 6. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.
 7. Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 8. Να µην έχουν κώλυμα διορισμού.

Η πρόσληψη θα γίνει µε επιλογή από τους υποψηφίους, µε βάση τυπικά, κοινωνικά και ουσιαστικά κριτήρια, που θα αξιολογηθούν από εξουσιοδοτημένη επιτροπή του ∆.Σ. του Ιδρύματος.

Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψήφιους για συνέντευξη, προκειμένου να διαπιστώσει την καταλληλότητά τους για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

Διαφήμιση

Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Τελεφερίκ, µέχρι την Τρίτη 15/11/2022 και ώρα 14:00, µαζί µε ιδιόχειρο βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίγραφο ποινικού µητρώου. (Το έντυπο της αίτησης παρέχεται στο Τελεφερίκ, αλλά είναι αναρτημένο και εδώ).

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από προηγούμενες προκηρύξεις ή πριν τη δηµοσίευση της παρούσας, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Τελεφερίκ Σαντορίνης, τηλέφωνο 2286022978, κατά τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες.

Σημείωση:  

Οι υποψήφιοι πρέπει να µην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των  αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο της πρόσληψης, ήτοι:

α) Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Να µην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί µε τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) Να µην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

ε) Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Διαφήμιση
Akrotiri 40 years of research

Διαφήμιση


Ακολουθήστε το atlantea.news στο Google News και ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις και τα άρθρα που δημοσιεύονται.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Ροή ειδήσεων

Δήμος Θήρας: Προκηρύξεις διαγωνισμών για έργα στο δημοτικό οδικό δίκτυο

Δύο δημόσιους ανοιχτούς διαγωνισμούς, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), προκήρυξε σήμερα (25/11) ο Δήμος Θήρας για έργα σχετικά με το δημοτικό οδικό δίκτυο.