Με σκοπό την χρηματοδότηση της λειτουργίας κοινωνικών δομών που παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας των εξαρτήσεων, καθώς και κοινωνικής επανένταξης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση με τίτλο “Δράσεις για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα” για την υποβολή προτάσεων έργων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014-2020”.

H παραπάνω πρόσκληση, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης  300.000 €, απευθύνεται στον ΟΚΑΝΑ, ο οποίος καλείται να υποβάλει προτάσεις έργων προς ένταξη και χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014-2020”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης θα είναι 50 άτομα.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 20/9/2019 και λήξης η 15/11/2019.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here