Ο Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας (ΟΚΜΠ) του Δήμου Θήρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” (Περίοδος 2017-2018) Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Συγκεκριμένα, από ένα άτομο ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου και ΔΕ Βοηθού Βρεφοκόμου Παιδοκόμου για τον παιδικό σταθμό Επισκοπής Γωνιάς.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά αύριο Τετάρτη 3/10/2018 και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 12/10/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΟΚΜΠ στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας” Δήμου Θήρας, Τ.Θ 497, Καρτεράδος, Τ.Κ 84700, Θήρα, υπόψη κας Πατρούλας Υφαντή (τηλ. επικοινωνίας: 2286031075).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Περισσότερες πληροφορίες και την σχετική αίτηση oι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν στα γραφεία του ΟΚΜΠ, στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας εδώ.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here