Με σταθερό ρυθμό συνεχίζονται οι εργασίες ολοκλήρωσης της κατασκευής του βρεφονηπιακού σταθμού Εμπορείου Θήρας, ενός έργου που παρέμενε ημιτελές για δύο περίπου δεκαετίες.

Όπως εξηγεί σχετική ανακοίνωση του Δήμου Θήρας, για την επανεκκίνηση των εργασιών αποπεράτωσης του βρεφονηπιακού σταθμού Εμπορείου, χρειάστηκε να διευθετηθεί πρώτα το ιδιοκτησιακό πρόβλημα που είχε προκύψει λόγω της εσφαλμένης κατασκευής τμήματος του υπό ανέγερση κτιρίου σε γεωτεμάχιο που βρίσκεται παραπλεύρως αυτού που είχε αρχικά δωριθεί για τον σκοπό αυτό. Κατόπιν, δρομολογήθηκε η νομιμοποίηση του υπό κατασκευή κτιρίου, οριστικοποιήθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες προδιαγραφές που καθορίζονταν από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (ενδεικτικά ΦΕΚ 645/Β/1997) και εκδόθηκε νέα οικοδομική άδεια για τη λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού δυναμικότητας 75 νηπίων και 25 βρεφών.

Τον Μάρτιο του 2016 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας συνέταξε τη μελέτη εφαρμογής της αρχιτεκτονικής και της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του έργου και τον Οκτώβριο του 2016 υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014-2020” του ΕΣΠΑ. Η Πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στα τέλη Δεκεμβρίου 2016 και κατόπιν απαιτήθηκε, πριν τη δημοπράτηση του έργου, η εκ νέου τροποποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης του βρεφονηπιακού σταθμού ώστε να συμμορφωθεί με τις προδιαγραφές που καθόριζε η τότε νεοεκδοθείσα σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1157/Β/2017). Ύστερα και από την τελευταία τροποποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης, το έργο, με προϋπολογισμό 2.150.000,00€ δημοπρατήθηκε τον Ιούλιο του 2017. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2018 και έκτοτε συνεχίζονται απρόσκοπτα με τη σταθερή χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Πλέον, η πρόοδος των εργασιών είναι εμφανής καθώς έχει ολοκληρωθεί η ενίσχυση του φέροντος οργανισμού με σκυρόδεμα και η υλοποίηση των τελικών τροποποιήσεων στην αρχιτεκτονική του κτιρίου, ενώ η εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Η κατασκευή του έργου, βάσει της υφιστάμενης σύμβασης, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2019 και οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν επιχρίσματα, επιστρώσεις -επενδύσεις, ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές και διαμόρφωση περιβάλλοντος, εξωτερικού χώρου.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here