Έτοιμη να παραλάβει τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια δηλώνει η Fraport Greece που προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 620 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα υπέγραψε και συμβάσεις χρηματοδότησης με τις δανείστριες τράπεζες. Με τις κινήσεις αυτές, η καταβολή προς το ελληνικό δημόσιο με την παράδοση των αεροδρομίων του εφάπαξ τιμήματος της παραχώρησης (1.234 δισ. ευρώ) και η χρηματοδότηση των επενδύσεων, που θα πραγματοποιήσει η Fraport Greece μέχρι το 2020 σε αερολιμενικές υποδομές και στην ανάπτυξη των αεροδρομίων (πάνω από 330 εκατ. ευρώ), θεωρούνται από την εταιρεία ως πλήρως διασφαλισμένες.

Μετά την εν λόγω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στα 650 εκατ ευρώ, ενώ όλοι οι σχετικοί φόροι έχουν ήδη καταβληθεί στο Δημόσιο. Οι συμβάσεις χρηματοδότησης που συνήψε η Fraport Greece με τις τράπεζες έχουν κατατεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ,  προκειμένου αυτές να ελεγχθούν και να εγκριθούν από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως ακριβώς προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης.

Ενόψει της ανάληψης της διαχείρισης των 14 αεροδρομίων, η Fraport Greece δηλώνει πως “έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των αεροδρομίων. Η εταιρεία έχει προχωρήσει ακόμη στις απαραίτητες προσλήψεις του προσωπικού που θα στελεχώσει τα αεροδρόμια και στην εκπαίδευσή του, αλλά και στην εγκατάσταση νέων υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την αναβάθμιση των λειτουργιών των αεροδρομίων”.

Παράλληλα, “έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί για την επιλογή των εταιρειών φύλαξης, συντήρησης και καθαρισμού των αεροδρομίων, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των εμπορικών παραχωρήσεων και μισθώσεων έχει ήδη συμφωνηθεί και συμβολαιοποιηθεί. Πρόσφατα υπογράφηκε η σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας στα 14 αεροδρόμια από το Πυροσβετικό Σώμα. Aνάλογες συμβάσεις έχουν υπογραφεί με το Λιμενικό Σώμα αλλά και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας”.

Print Friendly, PDF & Email