Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια & διαμερίσματα που είναι μέλη του σωματείου “Ατλαντίδα” (Πρόεδρος: Ελευθέριος Αναπλιώτης, Γεν. Γραμματέας: Σταύρος Καβαλάρης) είναι συνολικά 71. Από αυτά τα 15 είναι τεσσάρων κλειδιών, 29 είναι τριών κλειδιών, 24 είναι δύο κλειδιών και 3 είναι ενός κλειδιού. Στη δύναμη του σωματείου “Ατλαντίδα” ανήκουν επίσης και μια σειρά ξενοδοχειακές μονάδες που δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω και τις οποίες είχαμε συμπεριλάβει σε προηγούμενο δημοσίευμά μας.  Περισσότερες πληροφορίες για το σωματείο “Ατλαντίδα” μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.santorinirooms-hotels.gr (το website είναι υπό διαμόρφωση).

Print Friendly, PDF & Email