Στη Βουλή οι τροποποιήσεις του Κλεισθένη – Σε τι αφορούν

Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνει σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή.

Μεταξύ των συγκεκριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται και τα εξής:

Η επόμενη αυτοδιοικητική περίοδος θα είναι από 1η Σεπτεμρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2023. Οι θητείες προεδρείου, συμβουλίων και επιτροπών θα έχουν διάρκεια 26 μήνες κάθε μία καθώς η συνολική διάρκεια της επόμενης αυτοδιοικητικής περιόδου θα είναι 52 μήνες.

Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων κάθε συνδυασμού πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και 50%. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό 40%, τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του συνδυασμού.

Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ δύο υποψηφίων συμβούλων κοινότητας ενώ για την εκλογή προέδρων κοινότητας έως 300 κατοίκων ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός μόνο υποψηφίου.

Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των 300 κατοίκων εκλέγεται, με ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο σύμβουλος ενός από τους δύο πρώτους κατα σειρά εκλογής συνδυασμούς. που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του. Η διαδικασία αυτή, για τις επερχόμενες εκλογές, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2019.

Ειδικά για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, παύει να υπάρχει το προβλεπόμενο από τον νόμο κώλυμα υποβολής υποψηφιότητας για τους προέδρους διοικητικών συμβουλίων, τους διευθύνοντες και εντταλμένους συμβούλους των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων καθώς και για τους υπαλλήλους των δήμων και των νομικών τους προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης με την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραιτηθεί από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων.

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου είναι διαθέσιμο εδώ.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here