Συζητήθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού: “Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις”.

Το κατατεθέν νομοσχέδιο, όπως επισημαίνει το Υπουργείο Τουρισμού, είναι αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης με όλους τους φορείς του ελληνικού τουρισμού, ώστε οι ρυθμίσεις να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες τους, με τη συμβολή και συνεργασία 14 συναρμόδιων υπουργείων για την κατάρτιση των αναγκαίων ρυθμίσεων και παρεμβάσεων στήριξης της εγχώριας τουριστικής αγοράς.

Παρουσιάζοντάς το στην Επιτροπή, η Υπουργός Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, έκανε λόγο για εισαγωγή του πρώτου στην Ελλάδα ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη, την οργάνωση και την εποπτεία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της επιχειρηματικότητας στον θεματικό τουρισμό, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην τουριστική ανάπτυξη.

Πυρήνας της υλοποιούμενης εθνικής τουριστικής πολιτικής για τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο, όπως αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο είναι η βιώσιμη, ισόρροπη και δίκαιη τουριστική ανάπτυξη με πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία και την κοινωνία, και με σεβασμό στο πολιτιστικό απόθεμα και στο περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη των αυθεντικών ταξιδιωτικών εμπειριών, που αποτελούν κυρίαρχη παγκόσμια τάση και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συγκριτικής υπεροχής της Ελλάδας και των ανταγωνιστικών τουριστικών πλεονεκτημάτων των ελληνικών προορισμών.

Το νομοσχέδιο αποτελείται από δύο βασικά μέρη:

Στο πρώτο μέρος ορίζεται με σαφήνεια το πλαίσιο για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και στοχεύει στη θεσμοθέτηση για πρώτη φορά ενός βασικού πλαισίου ανάπτυξης “ώριμων” τουριστικών προϊόντων και ειδικών μορφών τουρισμού. Με τη θεσμοθέτησή τους επιδιώκεται:

 • Η ακόμη πιο δυναμική προώθηση νέων ελληνικών προορισμών
 • Η ισόρροπη κατανομή των τουριστών σε όλη τη χώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
 • Την παροχή στον επισκέπτη πιστοποιημένων υπηρεσιών και υψηλής ποιότητας αυθεντικών ταξιδιωτικών εμπειριών
 • Η διασύνδεση δραστηριοτήτων του τουρισμού με  τομείς της οικονομίας, όπως η αγροδιατροφή και η μεταποίηση
 • Η στήριξη των περιφερειακών και τοπικών κοινωνιών σε όλη την Ελλάδα,  μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, νέων πηγών εσόδων, νέας επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Με το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, το Υπουργείο Τουρισμού επιδιώκει σε συνέχεια σειράς παρεμβάσεων, τον πλήρη εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στη λειτουργία της εγχώριας τουριστικής αγοράς μέσα από:

 • Την εξάλειψη παρωχημένων ρυθμίσεων στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις αδειοδότησης των επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων και ευρύτερα των δραστηριοτήτων που διέπονται από την τουριστική νομοθεσία.
 • Την επίλυση θεμάτων στο πλαίσιο λειτουργίας των τουριστικών γραφείων με βάση τις σύγχρονες ανάγκες.
 • Την τροποποίηση/συμπλήρωση του ισχύοντος πλαισίου για ταξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, και τις περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης ΠΟΤΑ.
 • Την αντιμετώπιση νομοθετικών-διοικητικών κενών και λειτουργικών προβλημάτων των τουριστικών λιμενικών υποδομών. Δημιουργείται συνολικά ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο στις διαδικασίες χωροθέτησης μαρινών, τον σχεδιασμό και την αδειοδότηση έως την ολοκλήρωση της επένδυσης για την αξιοποίησής τους.
 • Την εισαγωγή ρυθμίσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών υπηρεσιών τουρισμού, αρμοδίων για την αδειοδότηση, την εποπτεία και τον έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Την προώθηση επιμέρους ρυθμίσεων σε θέματα τουριστικής εκπαίδευσης  και τις εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου, στο πλαίσιο της υλοποιούμενης πολιτικής  για τη ριζική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας τουριστικής παιδείας.

Η νομοθετική μας αυτή πρωτοβουλία είναι μία γενναία κομβική και επιβεβλημένη μεταρρύθμιση που χρειάζεται η ελληνική τουριστική αγορά ώστε να καταστεί πιο ελκυστική, πιο σύγχρονη πιο ευέλικτη στο διεθνές περιβάλλον, και που πραγματικά θα δώσει νέα και ισχυρή αναπτυξιακή διάσταση στο εθνικό τουριστικό μας προϊόν. Δίνουμε στον τουρισμό μία νέα μεγάλη ευκαιρία, που θα αποφέρει αύξηση της απασχόλησης, αύξηση των εσόδων, οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη για όλους” τόνισε η κα Κουντουρά.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here