Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στις 20/4

Για την ερχόμενη Παρασκευή 20 Απριλίου, ώρα 12:00, είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέσω τηλεδιάσκεψης από Ρόδο και Σύρο. Τα θέματα στην ατζέντα της συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα:

1. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του στο έργο: “Δίκτυο Ύδρευσης Σκάλας Πάτμου”.

2. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση – Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Αγαθονησίου”.

3. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Στεγάνωση οροφής εκκλησίας του Χριστού στην Πόθια Καλύμνου”.

4. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στην περιοχή Λειβαδα Δ.Κ. Αρχαγγέλου”.

5. Έγκριση των πρακτικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 69069 που δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένη σε γεγονότα απρόβλεπτα σύμφωνα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2 περίπτωση (γ) του ν. 4412/2016 του έργου: “Κατεπείγουσες επεμβάσεις στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού & φωτεινής σηματοδότησης στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ρόδου”.

6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης του προσωρινού αναδόχου) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: “Αποκατάσταση καταστροφών επί της Ε.Ο. ΣΠΟΑ – ΟΛΥΜΠΟΣ που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα”.

7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (2ο στάδιο – κατακύρωσης του διαγωνισμού) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 67723 του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Παστίδας”.

8. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού απόψεων της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού επί της ένστασης του Οικονομικού φορέα “Γιωτόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη”, κατά της αποφάσεως με αρ. 93/2018 της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά το 1ο Πρακτικό διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 67774 του έργου: “Χλοοτάπητας γηπέδου ποδοσφαίρου Έμπωνας”.

9. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού με α/α 67724 του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών επί της επαρχιακής οδού Αφάντου-Ψίνθος” με την εισήγηση επί της ενστάσεως του Οικ. Φορέα “Γιωτόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη” που άσκησε κατά της αποφ. 91/2018 της Οικ. Επιτροπής.

10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: “Αποκατάσταση Τάπητα επί της Ε.Ο. Απέρι – Σπόα”.

11. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: “Κατασκευή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης Α.Μ.Ε.Α. που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση στην Κάλυμνο”.

12. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Θήρας (χρήση 2017)”.

13. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του έργου: “Κατασκευή γηπέδου 5×5 στην περιοχή Καμίνια ν. Σύρου”.

14. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για το έργο: “Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Μυκόνου”.

15. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης (2ο στάδιο οριστικού αναδόχου) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “Βελτίωση – συντήρηση οδικού δικτύου Νάξου (χρήση 2017)”.

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντηρήσεις -επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Σικίνου”.

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: “Συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Ανάφης”.

18. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 95/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά το πρακτικό δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για το έργο: “Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς”.

19. Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας ακινήτου για μίσθωση στέγασης του Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Νάξου.

20. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταλληλότητας κτιρίων (άρθρου 13 του ΠΔ 242/19996) (Για την Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε. Μήλου).

21. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την “Προμήθεια χημικής τουαλέτας”.

22. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού: “Καθαριότητα γραφείων & χώρων αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας / Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου & Τήνου”.

23. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Δ’ Τριμήνου 2017.

24. Έγκριση δέσμευσης ποσών βάση τροποποίησης Π/Υ, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

25. Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης – παραλαβής για το έτος 2018 για την ΠΕ Μήλου.

26. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

27. Έγκριση δέσμευσης ποσού για την “Προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου για ένα έτος”.

28. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου για ένα έτος.

29. Έγκριση δέσμευσης ποσού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της  Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, για ένα έτος.

30. Έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, για ένα έτος.

31. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: “Καταπολέμηση κουνουπιών για το έτος 2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Κω και Καλύμνου”.

32. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών συμμετοχής και Οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: “Χαρτογράφηση και προώθηση περιπατητικών μονοπατιών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πιλοτικής Δράσης του παραδοτέου 3.3 του έργου ALTER ECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας”.

33. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών (Δικαιολογητικών συμμετοχής και Οικονομικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου “Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» ΚΣ 54 – υποέργο 4: Είδη βασικής υλικής συνδρομής για τον φορέα: ΠΕ Καλύμνου – Καρπάθου – Κάσου (Νο _54)”.

34. Έγκριση Παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 8299/18-10-2017 συναφθείσας σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου “SIROCCO: Βιώσιμος διαπεριφερειακός παράκτιος & θαλάσσιος τουρισμός κρουαζιέρας μέσω συνεργασίας και κοινού σχεδιασμού”, του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος MED INTERREG.

35. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης και πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: “ALTERECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας”.

36. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των δαπανών παροχής υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

37. Έγκριση δέσμευσης ποσών για ανεξόφλητες δαπάνες οικονομικού έτους 2017, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

38. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

39. Έγκριση δέσμευσης ποσών για έργα έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

40. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

41. Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

42. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

43. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

44. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

45. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

46. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

47. Έγκριση ανάθεσης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων.

48. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

49. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης  και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

50. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

51. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

52. Δικαστικές υποθέσεις.

53. Ορθές Επαναλήψεις – Τροποποιήσεις – Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

54. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

55. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

56. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here