Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στις 3/10

Για την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου, ώρα 11:00, είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης από Σύρο και Ρόδο και με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση όρων δημοπράτησης σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση γ. του Ν. 4412/2016 του έργου: “Καθαρισμός χειμάρρων Κοινοτήτων – Πρώην Δημοτικής Ενότητας Ρόδου”.

2. Έγκριση όρων δημοπράτησης σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση γ. του Ν 4412/2016, του έργου: “Καθαρισμός χειμάρρων Κοινοτήτων – Πρώην Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου”.

3. Έγκριση όρων δημοπράτησης σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση γ. του Ν 4412/2016, του έργου: “Καθαρισμός χειμάρρων Κοινοτήτων – Πρώην Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας”.

4. Έγκριση όρων δημοπράτησης σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση γ. του Ν. 4412/2016 του έργου: “Καθαρισμός χειμάρρων Κοινοτήτων – Πρώην Δημοτικής Ενότητας Αφάντου”.

5. Έγκριση όρων δημοπράτησης σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση γ. του Ν. 4412/2016 του έργου: “Καθαρισμός χειμάρρων Κοινοτήτων – Πρώην Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου”.

6. Έγκριση όρων δημοπράτησης σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση γ. του Ν 4412/2016, του έργου: “Καθαρισμός χειμάρρων Κοινοτήτων – Πρώην Δημοτικής Ενότητας Λίνδου”.

7. Έγκριση όρων δημοπράτησης σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση γ. του Ν. 4412/2016 του έργου: “Καθαρισμός χειμάρρων Κοινοτήτων – Πρώην Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού”.

8. Έγκριση όρων δημοπράτησης σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση γ. του Ν. 4412/2016 του έργου: “Καθαρισμός χειμάρρων Κοινοτήτων – Πρώην Δημοτικής Ενότητας Καμείρου”.

9. Έγκριση όρων δημοπράτησης σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση γ. του Ν. 4412/2016 του έργου: “Καθαρισμός χειμάρρων Κοινοτήτων – Πρώην Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρο”.

10. Έγκριση όρων δημοπράτησης σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση γ. του Ν. 4412/2016 του έργου: “Καθαρισμός χειμάρρων Κοινοτήτων – Πρώην Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων”.

11. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: “Αποκατάσταση βλαβών επαρχιακής οδού Κως – Κέφαλος 2017”.

12. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: “Εργασίες Συντήρησης στο κτίριο ΚΤΕΟ Ρόδου”.

13. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: “Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού σφαγείου Ρόδου”.

14. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότησή του στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων του υποέργου με (α/α 1): “Δίκτυα αποχέτευσης Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου”.

15. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2018)”.

16. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ν. Τήνου (2018)”.

17. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 75579 του έργου: “Επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου Νήσου Κω”.

18. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: “Βελτίωση-συντήρηση ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού δικτύου ν. Μήλου”.

19. Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: “Επισκευή Πλατείας έμπροσθεν ιερού ναού Αγίου Νικολάου Τρυπητής Μήλου”.

20. Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας με Διαπραγμάτευση (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Άνδρου (2017)”.

21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: “Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης ν. Σερίφου (πυρκαγιές 2013)”.

22. Έγκριση για νέα ανάγκη μεταφοράς μαθητών ΑΜΕΑ για ν. Ρόδο – Διαδικασία Διαπραγμάτευσης.

23. Τροποποιήσεις Συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

24. Έγκριση οριστικού αναδνχου για τη  Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Περιφερειακής Οδού Τήνου.

25. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε. Μήλου.

26. Έγκριση πρακτικού 3ου σταδίου Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και των παραρτημάτων Κω, Καλύμνου, Καρπάθου της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου”.

27. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών & Οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την “Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση World Travel Market του Λονδίνου 2018”.

28. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Επικοινωνιακού Σχεδίου (παροχή υπηρεσίας) της πράξης “ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού”.

29. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου των δράσεων επικοινωνίας (παροχή υπηρεσίας) που εντάσσονται στα παραδοτέα 2.1.2 και 2.1.5 της πράξης “ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού”.

30. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των δαπανών παροχής υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

31. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

32. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

33. Μη ενταλματοποίηση δαπάνης – Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 80/2016.

34. Έγκριση δέσμευσης ποσών για έργα έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

35. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

36. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

37. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

38. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

39. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

40. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

41. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

42. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

43. Πραγματοποίηση σύσκεψης – διαβούλευσης φορέων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ειδικών της Γαστρονομίας έως 15/11/2018 για τον προγραμματισμό των δράσεων της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το έτος 2019.

44. Έγκριση Δαπανών – Δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

45. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 01/01/2018 – 30/06/2018.

46. Έγκριση της συμπλήρωσης του “Μητρώου εργοληπτών (εταιριών-φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Κυκλάδων και της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2019”.

47. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της προμήθειας: “Προμήθεια εξοπλισμού Εθελοντικών Οργανώσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΠΕ Κυκλάδων” (Διαδικασία διαπραγμάτευσης με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα υλικών – Ομάδες 1Α, 1Β, 1Γ, και 1Ε) για την ΠΕ Κυκλάδων και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών.

48. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Οριστικών Αναδόχων (2ο πρακτικό) για την “Προμήθεια εξοπλισμού Εθελοντικών Οργανώσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΠΕ Δωδεκανήσου – Ομάδες 2Α, 2Β, 2Ε,2ΣΤ και 2Ζ”.

49. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της προμήθειας: “Προμήθεια εξοπλισμού Εθελοντικών Οργανώσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΠΕ Δωδεκανήσου” (Διαδικασία διαπραγμάτευσης με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα υλικών-Ομάδες 2Γ και 2Δ) και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών.

50. Δικαστικές υποθέσεις.

51. Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων – Τροποποιήσεις αποφάσεων – Ανακλήσεις αποφάσεων και δεσμεύσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

52. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

53. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

54. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here