Για τη Δευτέρα 4 Μαΐου, ώρα 16:00, έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα προς συζήτηση και λήψη απόφασης θέματα είναι τα ακόλουθα:

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΑΡ. 382/2017 ΚΑΙ ΘΕΜΑ: “ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΔΔΗΕ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Ε.Π. “ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020” ΕΡΓΟ: “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ”, ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5010874.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 40/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ

6. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Ή ΜΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14Β “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14Β “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)” ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ “ΤΑΛΩΣ” ΚΑΙ “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2021-2024 ΤΟΥ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΤΑ.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ

11. ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΣΙΓΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

12. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ν.3 (3Χ160Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΣΙΓΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

14. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ #57.363,82# € ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (Α’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ #20.000# € ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020 ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ

18. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ-ΠΕΡΙΣΣΑ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

19. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ (1).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  κ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

21. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

22. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ (2).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

23. ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: “ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΟΥΛΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

25. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

26. ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here