Την Παρασκευή 7 Ιουλίου, ώρα 13:00, θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη από Σύρο και Ρόδο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με 48 θέματα στην ατζέντα της, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών επί της Επαρχιακής Οδού Αφάντου-Ψίνθος”.
 2. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Χλοοτάπητας γηπέδου Αφάντου”.
 3. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Χλοοτάπητας γηπέδου ποδοσφαίρου Έμπωνας”.
 4. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (χρήση 2017)”.
 5. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Επισκευή κτιρίου Γυμνασίου-Λυκείου ν. Σερίφου”.
 6. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση-καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Σύρου (χρήση 2017)”.
 7. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση-καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2017)”.
 8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: “Επέκταση-Βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ν. Ρόδου”.
 9. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο – ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευή στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό (Ε.Ο.) Ανατολικές Ακτές-Αεροδρόμιο”.
 10. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: “Αποκατάσταση πρανούς και τεχνικού επί της επαρχιακής οδού στην περιοχή Αγ. Βασίλειος νήσου Κω”.
 11. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο “Συντήρηση Ισόγειου Κτιρίου Πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων”.
 12. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Μυκόνου”.
 13. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο “Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Ανάφης”.
 14. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών επί της επαρχιακής οδού Έμπωνας-Αγ. Ισιδώρου”.
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Αποπεράτωση μονάδας σφαγείων ν. Κάσου”.
 16. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Τήλου”.
 17. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Επισκευή-Συντήρηση Α’ ορόφου Κτιρίου Αγροκηπίου Παροικιάς Πάρου”.
 18. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Κύθνου (χρήση 2017)”.
 19. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Γενική επισκευή και αντικατάσταση δώματος σχολικού κτιρίου Ανάφης”.
 20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για μετατόπιση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ για το έργο “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (χρήση 2017)”.
 21. Έγκριση πρακτικού 2ου σταδίου Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου για το έτος 2017.
 22. Τροποποίηση απόφασης 28/2017 της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα μέλη της επιτροπής παραλαβής προμήθειας καυσίμων λόγω ασυμβιβάστου.
 23. Έγκριση των όρων δημοπράτησης καθώς και των μελών των επιτροπών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στο νομό Κυκλάδων για το έτος 2017-2018”.
 24. Έγκριση των όρων δημοπράτησης καθώς και των μελών των επιτροπών για την Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις Π.Ε. Κυκλάδων.
 25. Τροποποιήσεις και Επιδόματα Γονικής Μέριμνας σχολικού έτους 2017-2018 Π.Ε. Κυκλάδων.
 26. Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 Π.Ε. Κυκλάδων.
 27. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 28. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 29. Έγκριση και δέσμευση ποσών για έργα έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 30. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 31. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών-διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 32. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών-διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 33. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών-Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 34. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση WTM 2017 στο Λονδίνο.
 35. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 36. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 37. Ανάκληση ανάθεσης για την φύλαξη χώρου που στεγάζεται η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου.
 38. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 39. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 40. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 41. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 42. Δικαστικές Υποθέσεις.
 43. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης αναλυτικού οργάνου φασματογράφου μάζας.
 44. Έγκριση για την απόσυρση, εκποίηση και καταστροφή του υπηρεσιακού δικύκλου με αρ. κυκλοφορίας ΕΜΧ0054.
 45. Ορθή Επανάληψη – Τροποποιήσεις – Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 46. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
 47. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
 48. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
Print Friendly, PDF & Email