Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας στις 9/1

Για την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, ώρα 11:00, είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέσω τηλεδιάσκεψης από Σύρο και Ρόδο. Τα θέματα στην ατζέντα της συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Δέσμευση πιστώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 2. Δέσμευση πιστώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 3. Ανάληψη ανελαστικών υποχρεώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 4. Ανάληψη ανελαστικών υποχρεώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 5. Αναλήψεις υποχρεώσεων πολυετούς Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 6. Αναλήψεις υποχρεώσεων πολυετούς Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 7. Έγκριση πληρωμής ανεξόφλητων υποχρεώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 8. Έγκριση πληρωμής ανεξόφλητων υποχρεώσεων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 9. Έγκριση πιστώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 10. Έγκριση πιστώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 11. Έγκριση τροποποίησης μελέτης (1η) του έργου: “Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου”.
 12. Έγκριση 1ου Πρακτικού (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 77677 του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Πηγαδιών Καρπάθου”.
 13. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: “Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Θήρας”.
 14. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών επαρχιακής οδού Κως-Κέφαλος 2017”.
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Κληρώσεων Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών από τη Μη.Μ.Ε.Δ. για το έτος 2019.
 16. Έγκριση όρων διαγωνισμού, συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότησή του για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: “Παροχή Υπηρεσιών Γεωτεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών Φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου”.
 17. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο πλαίσιο της πράξης: “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2020 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΡΟΦΙΜΑ”.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here