Για την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, ώρα 11:30, στη Ρόδο, είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο
Συζήτηση επί των πρόσφατων εξελίξεων στο μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα.
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου “Κυκλοφοριακές λύσεις στην θέση Χαράκι της Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου”
Εισηγητής: Νίκος Λυμπερόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών ∆/νσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 3ο
Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Φιλήμων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 4ο
Λήψη απόφασης αξιοποίησης του Σφαγείου της Περιφέρειας στη Ρόδο.
Εισηγητής: Φιλήμων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 5ο
2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ΠΕ Κυκλάδων οικονομικού έτους 2020.
Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων και Αθηνά Καλλιγά, Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού ∆/νσης Οικονομικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 6ο
2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ΠΕ ∆ωδεκανήσου οικονομικού έτους 2020
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ ∆ωδεκανήσου και ∆/νσης Οικονομικού ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 7ο
Ορισμός Εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τον αναπληρωτή του, στον “Φορέα ∆ιαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ∆ωδεκανήσου”
Εισηγητής: Νίκος Παπασταματίου, Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήμου Καλυμνίων για το έργο “Έργα συντηρήσεων-επισκευών σχολικών κτηρίων νήσου Καλύμνου για το έτος 2020”
Εισηγητής: Μανώλης Μουσελλής, Έπαρχος Καλύμνου

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Αντιπάρου για το έργο “Κατασκευή ∆ικτύου Ύδρευσης Οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου (Α’ Φάση)”. Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης του εν λόγω έργου στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με κωδικό ΝΑΙΓ97 και τίτλο “∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας” και ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 6/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
Εισηγητής: Κώστας Μπιζάς, Έπαρχος Πάρου

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Επαρχιακή Οδό “Ερμούπολη (όριο σχεδίου πόλης) – Άνω Μεριά”.
Εισηγήτρια: Αδαμαντία Συμεοπούλου, Προϊσταμένη Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Κύθνου για το έργο “Παρεμβάσεις για αναβάθμιση, βελτιστοποίηση και αντικατάσταση τμημάτων των δικτύων ύδρευσης των οικισμών Χώρα, ∆ρυοπίδα και Μέριχα”. Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης του εν λόγω έργου στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με κωδικό ΝΑΙΓ97 και τίτλο “∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας”.
Εισηγητής: Γιάννης Ευαγγέλου, Έπαρχος Κέας-Κύθνου

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω Προγραμματικών Συμβάσεων:
-Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων Υδατοδρομίων Αμοργού, Νάξου, Θήρας και Μυκόνου, ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος τους κατά τριάντα (30) μήνες
-1η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑ και του ∆ήμου Μήλου για την εκπόνηση μελέτης ∆ημοτικού Σφαγείου με Βιοκλιματικά Κριτήρια, ως προς το άρθρο 3 Ισχύς ∆ιάρκεια Χρονοδιάγραμμα (παράταση 18 μήνες)
Εισηγητές: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ ∆ωδεκανήσου / Α.Λούβαρης Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω ∆ιαβαθμιδικών Συμβάσεων:
-Έγκριση 2ης Τροποποίησης Σύμβασης ∆ιαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Μυκόνου για το έργο “Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού ν. Mυκόνου” ως προς το άρθρο 3: ΙΧΥΣ-∆ΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ ∆ωδεκανήσου / Α.Λούβαρης Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 14ο
Επικύρωση πρακτικών 11ης/26-11-2019, 12ης /26-11-2019 και 1ης /27-1-2020 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here