Τηλεδιάσκεψη Περιφερειακού ΣυμβουλίουΓια την Παρασκευή 30/10, ώρα 14:00, έχει προγραμματιστεί η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο: Θέσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως προς τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: “Εκσυγχρονισμός του Χωροταξικού και Πολεοδομικής Νομοθεσίας”
Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Έπαρχος ΠΕ Μήλου

ΘΕΜΑ 2ο: ∆ωρεά υγειονομικού εξοπλισμού σε δομές υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δράσεων Πρωτογενούς Τομέα για το έτος 2021.
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Γαστρονομίας

ΘΕΜΑ 4ο: Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Ηφαιστειακής ∆ραστηριότητας στο Ηφαιστειακό
Σύμπλεγμα Σαντορίνης
Εισηγητής: Θανάσης ∆ρόσος, Προϊστάμενος ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ 5ο: 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ΠΕ ∆ωδεκανήσου οικονομικού έτους 2020.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ ∆ωδ/σου κ ∆/νσης Οικονομικού ∆ωδ/σου

ΘΕΜΑ 6ο: 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΕ Κυκλάδων οικονομικού έτους 2020.
Εισηγήτρια: Αθηνά Καλλιγά, Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού ∆/νσης Οικονομικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός Περιφερειακού Συμβούλου ως Μέλους του Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. ∆ωδεκανήσου (αντικατάσταση λόγω παραίτησης).
Εισηγητής: Θανάσης ∆ρόσος Προϊστάμενος ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός εκπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.∆Ω.Α.Ε.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Τροποποίησης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης:
– 1η Τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Προσθήκη αίθουσας νηπιαγωγείου στο ∆ημοτικό Σχολείο ∆ονούσας και βελτίωση περιβάλλοντος χώρου σχολείου” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα
Εισηγητής: Αντώνης Λούβαρης Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 10ο: Επικύρωση πρακτικών της 8ης/30-9-2020 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here