Την Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 10:45, θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Οικονομική ενίσχυση του ΕΚΑΒ για την άμεση κάλυψη επιπλέον θέσεων οδηγών και νοσηλευτών σε δομές του, στο Νότιο Αιγαίο.
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 2ο
Ενημέρωση επί του άρθρου 93 του ν. 4685/2020, περί της ίδρυσης Ειδικού Περιφερειακού ∆ιαβαθμιδικού ΦΟ∆ΣΑ Ν. Αιγαίου.
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 3ο
∆ωρεά υγειονομικού εξοπλισμού σε δομές υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 4ο
Ενημέρωση επί των κανόνων λειτουργίας των ελαιοτριβείων και την άσκηση του ελεγκτικού ρόλου των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
Εισηγητής: Φιλήμων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου “Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο για Μουσειακή και Εκπαιδευτική χρήση στο Παλαιό Σχολείο στο Κάστρο Χώρας Αστυπάλαιας: Φάση Α”, μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ∆ήμου Αστυπάλαιας και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και κατάργηση της υπ’ αριθμ. 78/2019 Απόφασης
Εισηγητής: Μανώλης Μουσελλής, Έπαρχος ΠΕ Καλύμνου

ΘΕΜΑ 6ο
4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων οικονομικού έτους 2020
Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων και Αθηνά Καλλιγά, Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού ∆/νσης Οικονομικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 7ο
4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ΠΕ ∆ωδεκανήσου
οικονομικού έτους 2020
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ ∆ωδ/σου κ ∆/νσης Οικονομικού ∆ωδ/σου

ΘΕΜΑ 8ο
Απαγόρευση έκδοσης οικοδομικών αδειών και κατασκευής έργων εντός της ζώνης διέλευσης του έργου “Βελτίωση-∆ιαπλάτυνση Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο” σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.∆. 209/1998 (ΦΕΚ 169Α).
Εισηγητής: Νικόλαος Λυμπερόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών, ∆/νσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση 1ης τροποποίησης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήμου Σύρου –Ερμούπολης για την υλοποίηση του έργου “Συντήρηση-Επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη Βάρη νήσου Σύρου”
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου και ∆ήμου  Αγαθονησίου για την υλοποίηση της πράξης: Υποστηρικτικές Μελέτες και Οριστική Μελέτη του έργου “Επέκταση Προβλήτας Λιμένα Αγαθονησίου”, της υπ’ αριθ. 64/2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Νικόλαος Λυμπερόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών, ∆/νσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 11ο
Επικύρωση πρακτικών της 3ης /30-4-2020 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here