Για την Τετάρτη 2 Αυγούστου, ώρα 10:00, είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, μεσω τηλεδιάσκεψης από Σύρο και Ρόδο και με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “’Εργα συντηρήσεων – επισκευών σχολικών κτιρίων νήσου Λειψών”.
 2. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ασφενδίου – Πυλί νήσου Κω”.
 3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ανατολικού Άξονα Νήσου Ρόδου (2016)”.
 4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας (1ο στάδιο – Στάδιο ανάδειξης προσωρινού μειοδότη) του έργου: “Έργα συντηρήσεων επισκευών σχολικών κτιρίων ν. Κάσου”.
 5. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Προσθήκη ισόγειου κτιρίου κατ’ επέκταση (γραφεία διδασκάλων, κυλικείο) στο Δημοτικό σχολείο Πέρα Γιαλού Αστυπάλαιας”.
 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Συντήρηση Κτιρίων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου” σχετικά με τη χρήση της επί έλασσου δαπάνης.
 7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: “Κατασκευή 2ου (12/θέσιου) Γυμνασίου Κω”.
 8. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μυκόνου (χρήση 2017)”.
 9. Έγκριση όρων Δημοπράτησης για το έργο: “Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Τήνου (2017)”.
 10. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης  Προσωρινού Αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Κύθνου (χρήση 2017)”.
 11. Έγκριση 1ου πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “Επισκευή-Συντήρηση Α’ ορόφου Κτιρίου Αγροκηπίου Παροικιάς Πάρου”.
 12. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: “Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Μυκόνου”.
 13. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: “Επισκευή Γυμνασίου – Λυκείου νήσου Σερίφου”.
 14. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: “Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2017)”.
 15. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (χρήση 2017)”.
 16. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μυκόνου”.
 17. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: “Βελτίωση-σήμανση οδού Χώρας Εγγαρών ν. Νάξου”.
 18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μήλου (2016)”.
 19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “Έργα καθαρισμού τάφρων και τεχνικών στο οδικό Δίκτυο της Ν. Άνδρου”.
 20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για μετατόπιση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια του έργου: “Τοιχεία επαρχιακής οδού Απολλωνίας-Αρτεμώνα και επένδυση τάφρου Βορεινής”.
 21. Έγκριση όρων διακήρυξης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την “Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Δωδ/σου για τα σχολικά έτη 2017-2018-2019”.
 22. Έγκριση πρακτικού 3ου σταδίου αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΠΕ Δωδ/σου για 2 έτη 2017, 2018.
 23. Έγκριση πρακτικού 4ου σταδίου αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Ανάδειξη εργολάβου εργασιών ψεκασμού δακοκτονίας έτους 2017”.
 24. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών νήσου Σύρου στα πλαίσια του προγράμματος Κολύμβησης για το σχολικό έτος 2017-2018.
 25. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για το διαγωνισμό γραφικής ύλης Π.Ε. Κυκλάδων.
 26. Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: “Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Υποέργο 3: Είδη τροφίμων”.
 27. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την “Προμήθεια κλιματιστικών Μονάδων”.
 28. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 29. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 30. Έγκριση πληρωμής ετήσιας εισφοράς δίκτυο Δάφνη έτους 2017.
 31. Ανελαστικές δαπάνες 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 32. Ανακλήσεις δεσμεύσεων παρελθούσας χρήσης Ανελαστικών Δαπανών.
 33. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών-διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 34. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών-διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 35. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του κοινωνικού παντοπωλείου Ρόδου για την χρονική περίοδο 01/01/17 έως 30/6/17.
 36. Έγκριση δέσμευσης ποσού για τον συνοπτικό διαγωνισμό ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου Σύρου.
 37. Εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου Σύρου (είδη διατροφής, βασικής υλικής συνδρομής και σχολικά είδη).
 38. Έγκριση ανάθεσης δαπάνης – διάθεσης πίστωσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών της Δωδεκανήσου σε θέματα φυσικών καταστροφών.
 39. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 40. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 41. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 42. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 43. Δικαστικές υποθέσεις.
 44. Παραχώρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 45. Ορθές Επαναλήψεις – Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 46. Τροποποίηση αποφάσεων 243/2017 και 289/2017 της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής προμήθειας.
 47. Τροποποίηση απόφασης 258/2017 οικονομικής επιτροπής, Δράσεως Πολιτισμού Δωδεκανήσου, ως προς την προσφορά του προμηθευτή.
 48. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
 49. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
 50. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
Print Friendly, PDF & Email