Δύο φορές πρόκειται να συνεδριάσει στη Ρόδο το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου την ερχόμενη Τρίτη 20 Δεκεμβρίου.

Η πρώτη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 10:30 και τα περισσότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν να κάνουν με τροποιήσεις των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας και των κατά τόπους λιμενικών ταμείων για την άδεια ίδρυσης υδατοδρομίων. Αναλυτικά η ατζέντα της συνεδρίασης έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Αίτημα μελών Περιφερειακού Συμβουλίου για την λήψη μέτρων προστασίας τους από περιπτώσεις καταχρηστικής άσκησης διοίκησης της ΥΔΕ Κυκλάδων.
Εισηγητής: Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τομέα – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φιλήμων Ζαννετίδης.

ΘΕΜΑ 2ο:
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους χρέωσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Ρόδου για το νερό που προμηθεύεται από το έργο του Φράγματος Γαδουρά από 1 Ιανουαρίου 2017.
Εισηγητής: Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων κ. Ιωάννης Φλέβάρης.

ΘΕΜΑ 3ο:
Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Χάλκης «Προμήθεια δύο δεξαμενών» και ακύρωση απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου έγκρισης Διαβαθμιδικής Σύμβασης.
Εισηγητής: Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων κ. Ιωάννης Φλέβάρης

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Χάλκης για το έργο “Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Χάλκης” και ακύρωση της υπ.αριθμ.173/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου έγκρισης Διαβαθμιδικής Σύμβασης.
Εισηγητής : Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τομέα – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φιλήμων Ζαννετίδης.

ΘΕΜΑ 5ο:
10η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ∆ωδεκανήσου έτους 2016.
Εισηγητής : Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Ρόδου για το έργο “Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης του κτιρίου του Συλλόγου Τρίτης Ηλικίας Κρεμαστής” ως προς το άρθρο 4: Αμοιβή – Πόροι- Χρηματοδήτηση-∆ιάρκεια.
Εισηγητής : Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος ∆ια Βίου Μάθησης κ. Άγγελος Ανανίας.

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο “Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Παστίδας”.
Εισηγητής : Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Ευστρατίου.

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του Περιφερειακού Φυτωρίου Ν. Αιγαίου Α.Ε. για το έργο “Έργα και Ενέργειες προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς και Διάρκεια.
Εισηγητής: Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Μπαριανάκης.

ΘΕΜΑ 9ο:
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου για την εφαρμογή δράσεων ενταγμένων στο εγκεκριμένο τριετές σχέδιο τουριστικής προβολής του Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζημάρκος.

ΘΕΜΑ 10ο:
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Κέας για το έργο: «Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κέας».
Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης.

ΘΕΜΑ 11ο:
Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ενός ΙΧ αυτοκινήτου στον Δήμο Μήλου
Εισηγητής: Έπαρχος Μήλου κ. Νικόλαος Βενάκης.

ΘΕΜΑ 12ο:
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου, δια του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης.

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Αστυπάλαια” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.180/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Μύκονο” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.181/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Λέρο” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.183/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Λειψοί” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση ∆ιαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.184/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Ρόδο” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.185/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Κω” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.186/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Τήλο” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.187/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 20ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Χάλκη” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.188/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 21ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Καστελλόριζο” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.189/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 22ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Κάρπαθο” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.190/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 23ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Κάσο” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.191/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 24ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Νίσυρο” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.192/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 25ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Κάλυμνο” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.193/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 26ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Σύμη” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.194/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 27ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Σύρο” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.195/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 28ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Μήλο” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.196/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 29ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Θήρα” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.197/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 30ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντίπαρου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Πάρο” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και ∆ιαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.198/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης ∆ιοικητικών & Οικονομικών ∆ωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 31ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Νάξο” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.199/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 32ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Κύθνο” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση ∆ιαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.200/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 33ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Κέα” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση ∆ιαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.201/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 34ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Αμοργό” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση ∆ιαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.202/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 35ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Άνδρο” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και ∆ιαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση Διαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.203/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονομικών ∆ωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 36ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Σίκινο” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και Διαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση ∆ιαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.204/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 37ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν.Αγαθονήσι” ως προς το άρθρο 4: Φορέας Εκτέλεσης και ∆ιαχείρισης των Έργων, ως προς το άρθρο 8: Επίλυση ∆ιαφορών και ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ.228/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής : Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 38ο:
Επικύρωση πρακτικών 11ης/28-11-2016 & 12ης/1-12-2016 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 39ο:
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η δεύτερη συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 της ίδιας ημέρας, με μοναδικό θέμα:

«Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2017 – Ενσωμάτωση Παρατηρήσεων του Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών».
Εισηγητής: Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τομέα – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζαννετίδης Φιλήμων.

Print Friendly, PDF & Email