Παρουσίαση e-Μητρώου Πλοίων – Τι αλλάζει για τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής

Σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2021

Την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Πλοίων (“e-Μητρώο Πλοίων”) την οποία δημιούργησαν η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΓΓΛΛΠΝΕ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η ΑΑΔΕ, παρουσίασαν σήμερα 3/12/2018 ο Φώτης Κουβέλης και η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου.

Η δημιουργία του e-Μητρώου Πλοίων έχει ως στόχο την καταχώριση όλων των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών σε μία ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι συναλλασσόμενοι αλλά και οι Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου οι διαδικασίες που αφορούν την εγγραφή ή/και εκμετάλλευση των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών να πραγματοποιούνται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Στην ομιλία του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης, τόνισε:

“Από τις 15 Νοεμβρίου έχει αρχίσει η μερική λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Σκαφών. Ως καταληκτική ημερομηνία για την ολική του λειτουργία έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου του 2021. Είναι μια πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στην οποία θα φαίνεται η πλήρης εικόνα του σκάφους και της εταιρίας που το διαχειρίζεται. Θα φαίνονται όλες οι τυχόν εκκρεμότητες του σκάφους και της εταιρίας σε θέματα που αφορούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Υπουργείου Οικονομικών.

Για τις υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας να διευκρινίσω ότι στο ηλεκτρονικό μητρώο θα φαίνεται η κατάσταση του πλοίου, οι ημέρες ναύλωσης, τα χαρακτηριστικά του, τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του, οι μεταβολές του σκάφους ακόμα και σε πλοιοκτησία ή εφοπλισμό, ασφαλιστήρια και άλλα σημαντικά στοιχεία. Το Μητρώο διευκολύνει τα μέγιστα τους ελέγχους για τυχόν παράνομες ναυλώσεις και για την τήρηση των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη ως προς τους εργαζόμενους και τις φορολογικές αρχές.

Υπάρχει μια διαδικασία εγγραφής του πλοίου στο Μητρώο και στη συνέχεια όλες οι διαδικασίες απλοποιούνται. Άρα μειώνεται και η γραφειοκρατία. Είναι σαφές ότι υπάρχει και θα διευρυνθεί η διασύνδεση των υπηρεσιών των δύο Υπουργείων”.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου μεταξύ άλλων υπογράμμισε:

“Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Πλοίων αποτελεί ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο θα δηλώνονται όλα τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, ή σημαίας κράτους εκτός ΕΕ, τα οποία εκναυλώνονται με ολική ναύλωση, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ενιαίο και σύγχρονο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των τουριστικών πλοίων, με σκοπό τη χαρτογράφηση των πάσης φύσεως πλοίων τα οποία χρησιμοποιούνται για τουρισμό και αναψυχή, τόσο για ιδιωτική χρήση όσο και για επαγγελματική εκμετάλλευση στο πλαίσιο του θαλάσσιου τουρισμού.

Επίσης, επιτυγχάνεται η απλούστευση των διαδικασιών για τους ιδιοκτήτες και όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, αλλά και η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για την υποβοήθηση και ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.

Με το Μητρώο Πλοίων γίνεται και ένα ακόμα βήμα ως προς τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό της διοίκησης. Μέχρι σήμερα, ανάλογες διαδικασίες καταγραφής τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών γίνονταν χειρόγραφα, σε διαφορετικές υπηρεσίες πολλών Υπουργείων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα να ενημερωθεί στο σύνολο της πληροφορίας ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Ακόμα, αξιοσημείωτο είναι ότι για τη λειτουργία του μητρώου, επαναδιαμορφώσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο ώστε να καλύψει κενά και ελλείψεις του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου (νόμος 4256/2014) αλλά και να παρακολουθήσει τις αλλαγές που έγιναν μέχρι σήμερα.

Τέλος, πρέπει να πούμε ότι η συγκρότηση και λειτουργία του Μητρώου πλοίων, έρχεται να υποστηρίξει το γενικότερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, ο οποίος συγκαταλέγεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και έτσι ιεραρχείται ιδιαίτερα ψηλά στην ατζέντα μας. Είμαστε ναυτικός λαός, οι θάλασσές μας είναι ήδη εδώ και χρόνια πόλος έλξης τουριστών από όλο τον κόσμο. Επομένως, η διοίκηση πρέπει να ακολουθήσει αυτήν την πραγματικότητα, ώστε να καταστεί ο θαλάσσιος τουρισμός δυναμικό εργαλείο ανάπτυξης της χώρας».

Στην ομιλία του ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής τόνισε ότι “το Ηλεκτρονικό Μητρώο Πλοίων είναι το πρώτο και καθοριστικό βήμα για να μπορέσουμε  να προσφέρουμε στους επαγγελματίες του χώρου, αλλά και στους πολίτες ένα σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών που θα τους απαλλάξει από χρονοβόρες διαδικασίες αλλά και να αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες εν γένει της δημόσιας διοίκησης”.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here