Υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2019-2020″. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα µε την αριθµ. 2129/70097/28-06-2017 Υπουργική Απόφαση “Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα”.

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις παρακάτω δράσεις:

  • Την εκρίζωση και επαναφύτευση αμπελώνων οινοποιήσιµων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων, στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο µε την ίδια ή άλλη ποικιλία (Ποσό ενίσχυσης: 1175,00€/στρ. συμπεριλαμβάνει και απώλεια εισοδήματος)
  • Τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης που περιλαμβάνει υποστύλωση ή κατασκευή αναβαθμίδων (Ποσό ενίσχυσης: 260,00€/στρ.)
  • Τον επανεμβολιασμό υφιστάμενων αμπελώνων (Ποσό ενίσχυσης: 610,00€/στρ. συμπεριλαμβάνει και απώλεια εισοδήματος)
  • Τη φύτευση βάσει αδειών αναφύτευσης (Ποσό ενίσχυσης: 515,00€/στρ.)

Οι παραπάνω δράσεις μπορούν να συνδυαστούν ή και να υλοποιηθούν μεμονωμένες.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσσου (Ρόδος), στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων (Σύρος) καθώς και στα κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων έως και τις 24 Μαΐου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241364919 (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου) και 2281098825 (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων).

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here