Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του για την υποχρέωση επιχειρήσεων για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Μ.ΠΑ.) σύμφωνα με τον ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4496/2017.

Το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) οργανώνεται και τηρείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και σε αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, που εντάσσονται στην Εναλλακτική Διαχείριση πλην των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Η εγγραφή των παραγωγών στο μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς τους και για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, το Ε.Μ.ΠΑ. αποτελεί επιχειρησιακό εργαλείο για τη συστηματική
παρακολούθηση της τήρησης από τους παραγωγούς συσκευασιών και άλλων
προϊόντων, των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την εναλλακτική
διαχείριση των ανωτέρω προϊόντων.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here