Η πρόταση τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Φηρών σε ηλεκτρονική μορφή

Στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας βρίσκεται αναρτημένη η πρόταση τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) των Φηρών.

Η πρόταση τροποποίησης του ΓΠΣ Φηρών είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή και μπορείτε να τη δείτε εδώ: ΓΠΣ Πρόταση

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι έχουν έννομο συμφέρον και επιθυμούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις, μπορούν να το πράξουν έως την 13η Απριλίου 2017.

Print Friendly, PDF & Email