“Η τσάντα στο σχολείο” σε ισχύ από τον Ιανουάριο

Ενστάσεις για το νόημα της δράσης διατυπώνουν οι διευθυντές των σχολείων

Απαλλαγμένοι από την κατ’ οίκον μελέτη για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα θα είναι από το νέο έτος χιλιάδες μαθητές Δημοτικών σχολείων, αφού ορισμένες Παρασκευές θα γυρνούν από το σχολείο χωρίς την τσάντα τους. Πρόκειται για τη δράση “Η τσάντα στο σχολείο” που καθιερώνεται για την τρέχουσα σχολική χρονιά από τον προσεχή Ιανουάριο, ενώ από του χρόνου θα εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, όπως αποφάσισε ο Υπουργός Παιδείας, κος Κώστας Γαβρόγλου.

Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο το μήνα σε ημερομηνίες που αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων του εκάστοτε σχολείου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου. Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών.

Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών, οδηγώντας σε καλύτερη εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις κατ’ οίκον εργασίες. Σε καμία περίπτωση η υλοποίηση της δράσης δεν πρέπει να οδηγήσει σε μετάθεση των κατ’ οίκον εργασιών που συνήθως ανατίθενται το Σαββατοκύριακο στις άλλες μέρες της εβδομάδας.

Ωστόσο, τις επιφυλάξεις του για την ουσιαστική χρησιμότητα της δράσης διατυπώνει με ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., κάνοντας λόγο για πρόχειρη και μεμονωμένη εκπαιδευτική παρέμβαση. Η ανακοίνωση αναφέρει:

“Η παραμονή της τσάντας των μαθητών στο σχολείο για ένα ή περισσότερα Σαββατοκύριακα τον μήνα χωρίς να συνοδεύεται από τις απαραίτητες αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ), αλλά και την αναγκαία αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης των μαθημάτων, δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αν πράγματι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. θέλει να βοηθήσει ουσιαστικά τους μαθητές και τις οικογένειές τους δεν έχει παρά να υιοθετήσει την από χρόνια διατυπωμένη πρόταση της Ένωσης Διευθυντών για: Εισαγωγή του γνωστικού αντικειμένου της Μελέτης-Προετοιμασίας των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα για όλους τους μαθητές στο υποχρεωτικό πρόγραμμα, με στόχο, για τους μαθητές των μικρότερων τάξεων η τσάντα να μένει στο σχολείο, και για τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων, η απαλλαγή τους από το μεγαλύτερο μέρος των κατ’ οίκον εργασιών.

Ο χώρος της εκπαίδευσης έχει ανάγκη από καλά μελετημένες, σχεδιασμένες και συνολικές αλλαγές και όχι από πρόχειρες, μεμονωμένες, αποσπασματικές και εμβαλωματικές παρεμβάσεις.”

Print Friendly, PDF & Email