Επιμελητήριο Κυκλάδων: Πώς θα τιμολογείται από 1/1/2018 το περιβαλλοντικό τέλος για τις πλαστικές σακούλες

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι με την ΠΟΛ.1211/2017 που δημοσιεύτηκε στις 22/12/2017 προβλέπεται ότι από 01/01/2018 θα επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ” ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων. Οι “λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς” είναι οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 50 μικρών (μη).

Η αξία του “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ” ανέρχεται σε 3 λεπτά (0,03€) προ ΦΠΑ από 1/1/2018 και σε 7 λεπτά (0,07€) προ ΦΠΑ από 1/1/2019. Το “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ” υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%. Θα πρέπει λοιπόν από 1/1/2018 να αναγράφεται διακριτά στα παραστατικά πωλήσεων (χονδρικής και λιανικής) η αξία του “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ” ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς.

Σε κάθε περίπτωση έκδοσης παραστατικών πώλησης με χρήση ΕΑΦΔΣΣ, κατά την διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, θα πρέπει, με μέριμνα του χειριστή, το περιβαλλοντικό τέλος να εμφανίζεται, διακριτά, ως πρόσθετο είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 24%) και με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας των διατεθέντων πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων.

Στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων εσόδου με χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ (ταμειακή μηχανή), πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον προγραμματισμό ειδών του ΦΗΜ, ώστε το περιβαλλοντικό τέλος να είναι ένα διακριτό είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.24%), το οποίο θα ανήκει σε ένα νέο διακριτό “ΤΜΗΜΑ” με όνομα “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ”.

Print Friendly, PDF & Email