Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας την Τρίτη 18/4 – Τα θέματα

37 τα θέματα στην ατζέντα

Για την Τρίτη 18 Απριλίου είναι προγραμματισμένη η επόμενη τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΑΠΠΟΣ, στις 18:00. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΠ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

2. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ: A) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ KAI B) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 18/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016”.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 39/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κ.α. ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #248.000,00# € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ


6. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ “ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016”-ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 24/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ, ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΘΕΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΚΥΑ 4686/22-01-2018 (ΦΕΚ/Ο5-02-2008).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10. ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ ΤΟΥ κ. ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

11. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 83/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ”-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 159/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.104/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

12. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΤΜ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 517/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ (ΔΕΥΑΘ)”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ


14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΜΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΗΡΑΣΙΑ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ

17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΑΡΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΝΕΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Α’ ΦΑΣΗ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

19. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ #1.034,33#€ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ Α.Ε».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

20. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ #977,48#€.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

21. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ #36,16#€ ΤΗΣ κ. ΜΑΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


22. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 16/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: “1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017”.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ

23. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 11/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.

24. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ #1.500,00#€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

25. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 31/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «MARY–TONH O.E.» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

26. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)” ΤΗΣ κ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

27. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)” ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.” ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

28. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ” ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “CALDERA 4U ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

29. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)” ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ Ο.Ε.” ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


30. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ)” ΤΟΥ κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

31. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ” ΤΟΥ κ. ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

32. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.

33. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ #9.500,00#€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΥΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ Η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΔΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

34. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ #785,01# € ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “Δ. ΜΟΥΖΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

35. ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

36. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ #1.860# € ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ, ERES 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

37. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ #1.750# € ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΚΟ ΑΧΙΟΝ ΗΕLLAS.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ

Print Friendly, PDF & Email