Σε ισχύ τίθενται από σήμερα (1/9/2017) οι νέες διατάξεις για τις αναλήψεις μετρητών στο πλαίσιο των capital controls, που είχαν ανακοινωθεί σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου από τις αρχές Αυγούστου.

Από σήμερα μεταξύ άλλων ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως 1800 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, με μια ή περισσότερες αναλήψεις τον μήνα.

Επίσης, ποσά που πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό από το εξωτερικό, μπορούν να μεταφερθούν στο σύνολό τους εκ νέου στο εξωτερικό.

Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η ανάληψη με μετρητά του συνόλου του μεταφερόμενου από το εξωτερικό χρηματικού ποσού. Η ανάληψη μπορεί να γίνεται έως του ποσοστού 50% συνολικά για χρηματικά ποσά τα οποία μεταφέρονται από το εξωτερικό από την 1/9/2017 και μετά με μεταφορά πίστωσης, με διαδικασία που έχει οριστεί από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Διαφήμιση


Για χρηματικά ποσά τα οποία έχουν μεταφερθεί από το εξωτερικό κατά το διάστημα 23/7/2016-31/8/2017 με μεταφορά πίστωσης, η ανάληψη σε μετρητά μπορεί να γίνεται έως του ποσοστού 30%. Για χρηματικά ποσά τα οποία έχουν μεταφερθεί από την αλλοδαπή από τις 18/7/2015 έως και τις 22/7/2016 με μεταφορά πίστωσης, η ανάληψη σε μετρητά μπορεί να γίνεται έως του ποσοστού 10%.

Ειδικά οι ναυτιλιακές εταιρείες που αναφέρονται στους Ν. 27/1975, 959/1979 και στο Ν.δ. 2687/1953, μπορούν να πραγματοποιούν και αναλήψεις μετρητών έως 50.000 ευρώ ημερησίως.

Διευκρινίσεις από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών σχετικά με τα όσα ισχύουν για τα capital controls από σήμερα υπάρχουν σε προηγούμενη δημοσίευση.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email