Δήμος Θήρας: Διεθνής διαγωνισμός για χωματουργικές εργασίες στον ΧΑΔΑ

Ο Δήμαρχος Θήρας έχει προκηρύξει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσίας χωματουργικών εργασιών διάστρωσης χώρου διάθεσης απορριμμάτων Δήμου Θήρας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 522.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24% (125.280,00 €). Η εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ ανέρχεται σε 647.280,00 €. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας χωματουργικών εργασιών διάστρωσης χώρου διάθεσης απορριμμάτων Δήμου Θήρας, για 12 μήνες. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμούς, πρέπει να εκτελείται καθημερινά, για λόγους υγιεινής αλλά και για την σωστή διαχείριση του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου.

Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “199176” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/8/2023 και ώρα 17:00. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά” και του (υπό)φακέλου “Οικονομική Προσφορά” θα γίνει την 4η εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.

Διαφήμιση


Ακολουθήστε το atlantea.news στο Google News και ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις και τα άρθρα που δημοσιεύονται.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Διαφήμιση

Διαβάστε επίσης

Διαφήμιση
youtube Atlantea

Σαντορίνη